Niemcy

Gaz, Trump, Merkel i polskie interesy

Perspektywa umowy dotyczącej sprzedaży  amerykańskiego LNG do Niemiec, choć jest projektem, który jeszcze nie był przedmiotem bardziej konkretnych negocjacji, to jednak  potencjalnie  wydarzenie o randze światowej. Co z takiej umowy by wynikało również dla Polski, warte jest wstępnego namysłu już… Read More ›

Niemieckie zadośćuczynienie za II wojnę

Rząd niemiecki stoi zdecydowanie na stanowisku nie przyjmowania w stosunkach międzypaństwowych prawno-finansowej odpowiedzialności za straty wyrządzone przez III Rzeszę. Dotyczy to zarówno roszczeń państwowych jak i roszczeń indywidualnych. Takie stanowisko przyjmuje Republika Federalna wobec wszystkich państw w tym nie tylko… Read More ›

Wojny geografów. Uwagi politologa

Rec.  Gernot Briesewitz, Raum und Nation in der polnischen Westforschung 1918-1948,  Osnabrück 2014 Polska myśl zachodnia jest odpowiedzią na „Ostforschung” – tak brzmi główna teza obszernej pracy Gernota Briesewitza. Zaznacza on przy tym, że taki kontekst nie może w najmniejszym… Read More ›