Polityka, społeczeństwo i kultura we współczesnej Ukrainie

Wykłady i materiały do wykładów prowadzonych w l. 2017 i 2018 poświęconych Ukrainie i stosunkom polsko-ukraińskim po roku 1991.

Odnośniki do niektórych materiałów pomocniczych na IN WEB SCRIBIS:

https://wordpress.com/post/kazwoy.wordpress.com/8262

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką współczesnej Ukrainy.

W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane węzłowe zagadnień ukraińskiej historii po 1991 roku do bieżących wydarzeń w kontekście politycznym, ekonomicznym i kulturowym z odniesieniem do ważnych wydarzeń, z nimi związanych (odzyskanie niepodległości, rewolucja pomarańczowa, rewolucja godności).

Wykład będzie koncentrował się wokół następujących bloków tematycznych:

1. Ukraińska niepodległość 1991 i dwie ukraińskie rewolucje 2005 i 2014

2. Tożsamość i narracje ukraińskiej przeszłości;

https://wordpress.com/post/kazwoy.wordpress.com/8262

3. Ukraińskie regiony i pluralizm kultur

 

4. Od gospodarki nakazowej i waluty kuponowej do hrywny i reform rynkowych;

5. Polityka językowa; dialekty, surżyk, dwujęzyczność

6. Kościoły prawosławne, unici i sytuacja religijna na Ukrainie;

7. Konflikt z Rosją i jego znaczenie polityczno-kulturowe; w szczególności konfliktu wokół kwestii prawosławia

8. Obraz współczesnych wydarzeń w literaturze ukraińskiej;

Wybrana literatura przedmiotu:

1. A. Wilson, Ukraińcy, Warszawa 2002.

2. M. Riabczuk, Od Malorosji do Ukrainy, Kraków, 2002.

3. J. Andruchowycz, Moscoviada. Powieść grozy, Warszawa 2015.

4. Stryjek T., Rewolucja 2013/2014 roku na Ukrainie: Od Occupy Majdan Nezałeżnosti do nowoczesnego państwa narodowego, [w:] Ukraina przed końcem Historii, Warszawa 2014.

5. Olszanski T., Trud niepodległości. Ukraina na przełomie tysiącleci, Kraków 2003.

6. Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej. Z Jarosławem Hrycakiem rozmawia Iza Chruślińska, Gdańsk-Warszawa 2009.

7. Olga Hniatuk, Pożegnanie z imperium, Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Lublin 2003.

Dodatkowe lektury:

8. O. Zabużko, Muzeum porzuconych sekretów, Warszawa 2012.

9. M. Riabczuk, Dwie Ukrainy, Wrocław 2004.

W trakcie zajęć student uzyskuje podstawową wiedzę o współczesnej Ukrainie. Pozwoli to mu orientować się w aktualnym życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym, a także zdobędzie umiejętność analizy i komentowania bieżących wydarzeń.

Obecność na zajęciach oraz ocenianie ciągłe w trakcie zajęć, w tym weryfikacja znajomości pozycji z listy lektur.

Zaliczenie wykładu w semestrze zimowym 2018/2019 na podstawie dwóch komentarzy do zamieszczonych materiałów (komentarz minimum 1800 znaków zaopatrzony w krótką bibliografię)

%d blogerów lubi to: