Bibliografia (pełna 1973-2017)

Bibliografia

(*) Druk zwarty

(**) Samodzielna publikacja książkowa

2017

Narracje przeszłości i procesy narodotwórcze na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej w: Debaty Artes Liberales, tom XI 2017, Polska-Rosja. Poszukiwania nowej tożsamości. Podobieństwa i różnice. (red.) Adam Daniel Rotfeld. ss.233-240.

Dialog, polityka, wyczekiwanie. Uwagi o myśli politycznej Tadeusza Mazowieckiego, w: Tadeusz Mazowiecki – architekt wolnej Polski (red.Aleksander Hall), wyd.Znak, Kraków 2017.

2016

Ностальгія і політика. Есе про повернення до Центральної Європи. Discursus 2016. s.122.

Peryferie w: Obóz nr 55, Grudzień 2016, s.5.

Czy historycy mogą na pogodzić? Nie da się policzyć cierpienia, w: Obóz nr 55, Grudzień 2016, s.47-58.

Powrót do Europy środkowej? w: Obóz nr 54, Lipiec 2016, s.5.

Wpatrywanie się w mapę w: Obóz nr 54, Lipiec 2016, s.33-37.

Ekonomia Propagandy, Forbes, czerwiec 2016

Uchodźcy w Niemczech – problem ekonomiczny?, Forbes, maj 2016

Ile skasuje konduktor za bilet w jedną stronę, Forbes, marzec 2016

Energetyczna niepodległość Ukrainy, Forbes

Czy jednego ukraińskiego kamikaze zastąpi kolejny, Forbes

Finanse Kremla i konfrontacja z Zachodem, Forbes, luty 2016

2015

Wojny geografów. Uwagi politologa, rec.Gernot Briesewitz, Raum und Nation in der polnischen Westforschung 1918-1948,  Osnabrück 2014, Geografia polonica

Rozmowa o poezji, która uczy myśleć [w:] Gdybym wiedział. Rozmowy z Ryszardem Krynickim, Wrocław 2105 przedruk z Więź 1974, nr 5

2014

Przełom  w stosunkach polsko-niemieckich i traktat z roku 1991. Uwagi o geopolitycznym kontekście [w:]  red.Krzysztof Gładkowski, Problem stosunków polsko-niemieckich po traktacie z 1991 roku z perspektywy regionalnej, Olsztyn 2014, ss.33-44. ISBN 978-83-89559-58-6, ISN 1731-2299

(**) Polska na wielkiej szachownicy (współautor Adam Balcer), wyd.Poltext

Ukraińska pułapka na Putina, Sprawy Międzynarodowe rok LXVII, nr 1/2014. s.7-18, issn 0038-853x

O racji wolności w „Samuelu Zborowskim” Juliusza SłowackiegoRocznik teatralny 2014

(**) Samodzielna publikacja książkowaPolska na globalnej szachownicy, Adam Balcer  i Kazimierz Wóycicki, Warszawa 2014

Filozofka i hreczkosieje – recenzja książki „Żyj i pozwól żyć” Agaty Bielik-Robson, Liberte, styczeń-marzec 2014, s.198-201.

Ukraina – narodziny społeczeństwa obywatelskiego, Sprawy Międzynarodowe rok LXVI, nr 4/2013. s.7-18, issn 0038-853x

(**) Nostalgia i polityka. Esej o powrocie do Europy Środkowej. Wstęp Bohdan Cywiński, Warszawa 2014

2013

Pamięć o  NRD jako przedmiot ogólnoniemieckiego sporu i inscenizacji,  Найіональний університет <Киево-Могилянська академія>    Українский гуманітарний огляд, Випусл 18б 2013,  ISBN 966-7679-42-x ISBN 978-966-2676-56-4

Okiem narratoroga – narracje historyczne: polska, litewska, białoruska i ukraińska o Rzeczyspopolitej Dwojga (wielu) Narodów [w:] Od Horodła do Horodła (1413-2013) Unia horodelska – dzieje i pamięć. Wystawa Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski. Honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Warszawa 2013. ss.131-142. (także dostęp: https://kazwoy.wordpress.com/niemcy/unia-horodelska-w-swietle-historiografii-pamieci/)

Freundschaft und Interessen in den deutsch-polnischen Beziehungen nach 1989 [w:] Marion Brandt (Hrsg.)  Solidarität mit Polen. Zur Geschichte und Gegenwart der deutschen Polenfreundschaft, Berlin 2013, ss.215-228. ISBN 978-3-653-02963.

„Należy dbać o to, by być sobą”. Polscy uczeni wobec PRL-u, Rec. Andrzej Walicki, Idee i ludzie. Próba autobiografii.Warszawa 2010 i Michał Głowiński, Kręgi obcości. Opowieść biograficzna, Kraków 2010. Kwartalnik Nauki i Techniki. Instytut Historii Nauki PAN, 4/2013

Tekst z okazji 20 lecia Instytutu Polskiego w Duesseldorfie [w:] 20 lat Instytutu Polskiego w Duesseldorfie 1993-2013. s.59

Pamięć o  NRD jako przedmiot ogólnoniemieckiego sporu i inscenizacji,  Найіональний університет <Киево-Могилянська академія>    Українский гуманітарний огляд, Випусл 18б 2013,  ISBN 966-7679-42-x ISBN 978-966-2676-56-4

Z Mazowieckim w Gnieźnie u prymasa Wyszyńskiego, Więź , zima 1013, 4 [654], ss.26-33.

Muzeum potrzebne Europie, Rzeczpospolita 09-09-2013  (patrz także: http://www.rp.pl/artykul/1046283.html)

Sens powstania, Rzeczpospolita 01-08-2013 (patrz także: http://www.rp.pl/artykul/1035161.html)

Rec.: Bohdan Cywiński, Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej. [w:]  Nowy Prometeusz, Pażdziernik 2013 Numer 4, ss.209-214.

(*) Okiem narratoroga – narracje historyczne: polska, litewska, białoruska i ukraińska o Rzeczyspopolitej Dwojga (wielu) Narodów [w:] Od Horodła do Horodła (1413-2013) Unia horodelska – dzieje i pamięć. Wystawa Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski. Honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Warszawa 2013. ss.131-142.

(*) Freundschaft und Interessen in den deutsch-polnischen Beziehungen nach 1989 [w:] Marion Brandt (Hrsg.)  Solidarität mit Polen. Zur Geschichte und Gegenwart der deutschen Polenfreundschaft, Frankfurt am Main 2013, ss.215-228. ISBN 978-3-653-02963.

Opiekuńcze państwo dobrobytu i liberalne państwo upowszechnionego dostatku, [w:] Liberte numer XII, grudzień 2012-luty 2013. ss.20-29.

2012

(**) Zuhause an der Neisse. Goerlitz und Zgorzelec 1045-1989. Chronik der Ereignisse./ Dom nad Nysą,  Goerlitz i Zgorzelec 1945-1989. Kronika Wydarzeń, Wrocław 2012.

Niemcy i stosunki z Polską w dobie europejskiego kryzysu [w:] Sprawy międzynarodowe, lipiec-wrzesień 2012.

Żydokomuna i komunopolonia. O najnowszej książce Pawła Śpiewaka, [w:] Więź lipiec-sierpień 2012.

Scenariusze rozwoju Rosji w latach 2020-2050, [w:] Nowy Prometeusz, Nr 2, lipiec 2012.

Jaka pamięć o Drugiej Rzeczpospolitej jest nam potrzebna? Skutki uboczne amnezji [w:] Liberte!, Czerwiec-Sierpień 2012

Młoda inteligencja i jej życie polityczne [w:] Liberte!  X numer, Grudzień-luty 2012.

Panel dyskusyjny: Michał Głowiński, Jan Lityński, Zbigniew Romaszewski, Kazimierz Wóycicki, Henryk Wujec. Prowadzenie: Jerzy Eisler [w:]  Konrad Rokicki (red.), Jan Józef Lipski z perspektywy XXI wieku, Warszawa 2012.

Germany and Ist Relations with Poland during the Crisis in Europe, Sprawy międzynarodowe 2 (LXV) 2012,  ss.26-29.

Opiekuńcze państwo dobrobytu i liberalne państwo upowszechnionego dostatku, [w:] Liberte numer XII, grudzień 2012-luty 2013. ss.20-29.

Niemcy i stosunki z Polską w dobie europejskiego kryzysu [w:] Sprawy międzynarodowe, lipiec-wrzesień 2012.

Scenariusze rozwoju Rosji w latach 2020-2050, [w:] Nowy Prometeusz, Nr 2, lipiec 2012.

Prometeizm i dziedzictwo polskiej myśli politologicznej [w:] Nowy prometeizm nr 1/2012

Panel dyskusyjny: Michał Głowiński, Jan Lityński, Zbigniew Romaszewski, Kazimierz Wóycicki, Henryk Wujec. Prowadzenie: Jerzy Eisler [w:]  Konrad Rokicki (red.), Jan Józef Lipski z perspektywy XXI wieku, Warszawa 2012.

2011

(**) Niemiecka pamięć. Rozrachunek z przeszłością NRD i przemiany niemieckiej świadomości historycznej.  Warszawa 2011.

(*) Orokseg a jovo szamara – Kozep-Europa vitatott kozelmultja [w:] Orokseg a jovonek. Nemzetkozi konferencia. Magyar Orszaggyules 2010. november 25. Magyar Orszaggyules Hivatala 2011.

(*) Heritage for the future – Central Europe recent past in dispute [w:] Heritege for the Future. International Conference. Hungarian National Assembly 25 November 2010. Office of Hungarian National Assembly 2011.

(*) Reagan es a Szolidaritas [w] Maria Schmidt (ed.), Egy videki srac a gonosz birodalmen ellen – Ronald Reagan (1911-2004), Budapest 2011.

(*) Reagan and Solidarność  [w:] Betlen Janos (ed.), A Country Boy against the Evil Empire. Ronald Reagan (1911-2004), Budapest 2011.

(*) Państwo wobec historii. O sporach wokół polityki historycznej w ostatnich latach dyskutują: Andrzej Friszke, Dariusz Gawin, Rafał Stobiecki i Kazimierz Wóycicki oraz Tomasz Wiścicki [w:]  P.Skibiński, T.Wiścicki, M.Wysocki (red.), Historycy i Politycy. Polityka pamięci w III RP.Warszawa 2011.

Szanse i pułapki polsko-rosyjskiego zbliżenia[w:] Debata nr 5, luty  2011.                              

Czego chcieć od Niemców?[w:]Liberte numer VII

Deutsches und polnisches Preußen [w:] Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft V/4 Winter  2011.

2010

Nauczanie języka polskiego w Niemczech[w:] Debata nr 1, marzec 2010.

Stany Zjednoczone-Unia Europejska. Ramię w ramię (artykuł recenzyjny)[w:]Sprawy Międzynarodowe nr 1/2010.

Kazimierz Wóycicki, Adam Balcer:Orientacje polskiej polityki zagranicznej  [w:] Debata nr 3, lipiec 2010.

Rosyjska agenda [w:] Debata nr 3, maj  2010.

Uwagi o narracji powieściopisarza i dziejopisarza, czyli od powieści do powieści [w:] Włodzimierz Bolecki, Włodzimierz Madejski, Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia,  IBL, Warszawa 2010,  ss.416-424.

2009

 (*) Historia NRD nie tylko dla Niemców[w:] Przyjaźń nakazana. Stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990. Basil Kerski, Andrzej Kotula, Krzysztof Ruchniewicz, Kazimierz Wóycicki (red.) Wrocław 2009.

Wyzwania polskiej polityki wobec Niemiec,Sprawy Międzynarodowe 1/2009.

(**) Jak rozmawiać z Niemcami? O stosunkach polsko-niemieckich i ich europejskim wyzwaniu. Przedmowa Prof. Dr Irena Lipowicz.Wrocław 2009.

(**) Polen im Gespräch mit Deutschland. Zur Zpezifik des Dialogs und seinem europäischen Herausforderungen. Mit Vorwort von Prof. Dr. Gesine Schwan und Prof. Dr. Heinrich Oberreuter. Wrocław 2009.

Nowe wymiary polskiej polityki zagranicznej[w:] Sprawy Międzynarodowe 4/2009.

Zagadnienie historiografii pamięci[w:] Orbis Linguarum 2009.

(*) European Recent Past In Dispute: Conflicts of Interpetation between the Western and the Central and Eastern European Perspective[w:] Jan Malicki and Leszek Zasztowt (Ed.): East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies. Warsaw 2009.

Challenges for Poland’s Policy Towards Germany [w:] The Polish Quarterly of International Affairs, nr 1/2009 (współautor Waldemar Czachur).

 2008

(**) Europejski konflikt pamięci / Der Konflikt um die historische Erinnerung in Europa,Warszawa 2008. (wydanie dwujęzyczne).

(*) „Wspólnota interesów” czy wspólne interesy [w:] Czaputowicz Jacek (red.): Polityka zagraniczna Polski. s. 211-221

(*) Polacy i Niemcy – utrata ziem wschodnich a stosunek do wschodnich sąsiadów [w:] Karl Schloegel/Beata Halicka, Skórzyn 2008.

(*) Die Geschichtspolitik und die Probleme im deutsch-polnischen Dialog [w:] HISTORIE. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Folge 1 2007/2008.

Polska polityka historyczna i rok 20009 [w:] Przegląd Polityczny nr 89/2008.

(*) “Wesele” – narodowy mit i historyczne doświadczenie [w:]Zenon Butkiewicz (Opracowanie) A  to  czytaj, kto ciekawy. Kronika “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Anny Augustynowicz.  Szczecin 2008. s.66-68.

(*) Młodzież, Kościół, Marzec [w:] Marzec 68. Referaty z sesji na Uniwersytecie Warszawskim w 1981. Dokumenty

(*) Das Jahr 1968: Die geteilte Revolte. Darmstadt, Franfurt, (Ost)Berlin, Prag, Warschau. Zwölftes deutsch-polnisches Podiumsgespräch mit Stefan Benda, Gerd Koenen, Wolfgang Templin, Kazimierz Wóycicki und als Moderator Juergen Vietig. Dokumentation. Darmastadt 2008.

2007

(*) Die Polen und die Deutschen – der Verlust der Ostgebiete und das Verhältnis zu den östlichen Nachbarn [w:] Karl Schloegel/ Beata Halicka (Hrsg.) Oder-Odra. Blicke auf einem europäischem Strom.  Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. 2007.

(*) Historisches Gedächtnis  [w:] Kinga Hartmann (Hg.): Geschichte verstehen – Zukunft gestalten. Die deutsch-polnischen Beziehungen in den Jahren 1933-1939. Ergänzende Unterchichtsmaterialialen für das Fach Geschichte, Dresden Wrocław 2007.

(*) Vergangenheitsbewältigung [w:] Kinga Hartmann (Hg.): Geschichte verstehen – Zukunft gestalten. Die deutsch-polnischen Beziehungen in den Jahren 1933-1939. Ergänzende Unterchichtsmaterialialen für das Fach Geschichte, Dresden Wrocław 2007.

(*) Pamięć historyczna [w:] Kinga Hartmann (red.) Zrozumieć historię – kształtować przyszłość. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933-1949, Materiały pomocnicze do nauczania historii, Wrocław-Drezno 2007.

(*) Rozrachunek z przeszłością [w:] Kinga Hartmann (red.) Zrozumieć historię – kształtować przyszłość. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933-1949, Materiały pomocnicze do nauczania historii, Wrocław-Drezno 2007.

Es gibt nur ein kritischer Patriotismus?[w:]Ernst Hebeker, Philipp W.Hildmann (Hg):Ein Fröhlicher Patriotismus Eine WM-Nachlese. München 2007.

(*) Die Destruktion des Dialogs. Zur innenpolitischen Instrumentalisierung negativer Fremdbilder und Feindbilder,  Hg. von Dieter Bingen, Peter Oliver Loew und Kazimierz Wóycicki, Wiesbaden 2007.

Geheimdienste und Aufarbeitung in den Ländern des ehemaligen Ostblocks. Podiumsdiskussion [w:] Im Visier der Geheimpolizei. Der kommunistische Überwachung – und Repressionsapparat 1945-1989. XVIII. Bautzen-Forum 10-11 Mai 2007.

Podium:  Die Wirkungsgeschichte der Aufstände im sowjetischen Machbereich,   [w:] Widerstand gegen den Kommunismus Teil der europäischen Freiheitsbewegungen. 11. Bundesweiter Kongres des Landesbeautragten fuer die Stasi-Unterlagen und der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Vom 15. bis 17. Juni 2007 im Görlitz.

(*) Polen: Die intellektuelle Formierung der Opposition seit 1970er Jahren [w:] Veen Habs-Joachim, Maehler Ulrich, Maerz Peter (Hg.), Wechselwirkungen Ost-West, Dissidenz, Opposition und Zivilgesellschaft 1975-1989, Koeln-Weimar-Wien 2007, s. 47-53.

(*) Die Kopernikus-Gruppe. Zwischenbilanz eines deutsch-polnischen Gesprächskreises, Hg. von Dieter Bingen und Kazimierz Wóycicki. Wiesbaden 2007.

2006

(*) Od „drugiego obiegu“ do niepodległości,  [w:] Literatura drugiego obiegu w Polsce w latach 1976-1989. Materiały konferencyjne, pod red. L. Laskowskiego, Koszalin 2006.

2004

(*) Görlitz-Zgorzelec: Geschichte imaginaire. Essay. [w:] M.T.Vogt, J.Sokol, E.Tomiczek: Kulturen in Begegnung, Wrocław-Görlitz 2004.

(*) Berichterstattung Polen, [w:] Alte Eliten in jungen Demokratien? Wechsel, Wandel und Kontinuität in Mittel- und Osteuropa, pod red. Danieli Ruge, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien 2004, s. 223-225.

 2003

(**) Kronika niezwykłego miasta. Szczecin 1945-1989. Szczecin 2003.

(**) Niemiecki rachunek sumienia. Wrocław 2003.

(*)  Holocaust w niemieckiej i polskiej świadomości[w:] „Polacy i Niemcy. Historia-kultura-polityka” Poznań 2003.

(*)  Die Wahrnehmung des Solidarność-Bewegung im Zuge der europäischen Integration und Identitätsbildung [w:] Manfred Agethen/ Guenter Buchstab (Hrsg.): Oppositions- und Freiheitsbewegugungen im Früheren Ostblock. Freiburg am  Breisgau 2003.

2002

(*) Deutschland-Polen-Osteuropa. Deutsche und polnische Vorüberlegungen zu einer gemeinsamen Ostpolitik der erweiterten Europäischen Union. Hg. Von Dieter Bingen und Kazimierz Wóycicki, Wiesbaden 2002.

(*) Marek Zybura (Hg.) unter Mitwirkung von Kazimierz Wóycicki: Geist und Macht. Schriftsteller und Staat im Mitteleuropa des „kurzen Jahrhunderts” 1914-1991. Dresden 2002.

(*) Verzögerte Osterweitering – Brauchen wir eine neue Ostpolitik? Podiumsdiskussion [w:] Ulrike Ackermann (Hg.): Versuchung Europa. Stimmen aus dem Europäischen Forum. Eine Publikation des Europäischen Forums an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Farkfurt am Main 2003.

Polish-German Borderland The Polish Foreign Affairs Digest Vol. 2, No. 1 (2), 2002
The Polish-Speaking Group in Germany The Polish Foreign Affairs Digest Vol. 2, No. 1 (2), 2002.

2001

(*) Chancen und Risiken in den deutsch-polnischen Beziehungen – Ein Einblick aus polnischer Sicht, [w:] Wolf Dieter Eberwein, Bazyl Kerski (Hrsg.) Die Deutsch-polnischen Beziehungen 1949-2000. Eine Werte- und Interessengemeinschaft, 2001.

(*)  Trójkąt weimarski [w:] Księga Dziesięciolecia Polski Niepodległej, Warszawa 2001.

Śmierć staroszlacheckiego inteligenta, Rzeczpospolita 6-7 styczeń 2001.

Nasz los nie rozstrzyga się za Bugiem, Rzeczpospolita 27-28 styczeń 2001.

Polacy i Niemcy. Wyzwania XXI wieku. Zeszyty „Polska w Europie” 2001.

(*) Die Verantwortung Polens und Deutschlands für Europa, w: 10 Jahre Europäische Akademie Mecklemburg-Vorpommern 02.05.2001.

[Artykuły w Przeglądzie Politycznym]

[Tekst o niepodległości w austriackim periodyku napisany na zamówienie Instytutu Polskiego w Wiedniu]

2000

(*) Poczucie tożsamości i więź grupowa osób polskojęzycznych [w:] Być Polakiem w Niemczech. Praca zbiorowa pod red. Anny Wolff-Powęskiej i Eberharda Schulza, Poznań 2000.

(*) Polen, Deutschen, Europäer. Identitätsbewußtsein und Gruppenbildung am Beispiel Düsseldorf [w:] Polen in Deutschland. Integration oder Separation?, Düsseldorf 2000.

O niezwykłości stosunków polsko-niemieckich. Czy Polacy i Niemcy mają powracać do „normalności”? [w:] Orbis Linguarum vol.15, Legnica 2000.

Niemieckie rozrachunki z przeszłością – polska hipoteka, Borussia 22 /2000 s.238-242.

Uwagi rozżalonego obywatela, Wieź 2000.

Dwie twarze NRD, Więź 2000

[wywiad w Głosie Szczecńskim razem z Adamem Krzemińskim, Hubertem Wohlanem]

[Artykuł w Głosie Szczecińskim jesień 2000]

Na granicy i za granicą, stały cotygodniowy felieton poświęcony problematyce stosunków polsko-niemieckicw w „Kurierze Szczecińskim”.

[O polonii  (ustalić tytuł) w Ansichten 2000.]

1999

(*) Spór Walser-Bubis. Wstęp Kazimierz Wóycicki, Warszawa 1999.

[Artykuły w polsko-niemieckim czasopiśmie Dialog]

Die deutsch-polnische Defizite, Handelblatt, 1999.06.06

Bramy wolności. Od „Solidarności” do zjednoczenia Niemiec / Tore der Freiheit. Von der „Solidarność” zur deutschen Einheit. Dialog,  Herbst 1999/ Jesień 1999.

1998

Opfer und Täter – Die polnische Abrechnung mit der Geschichte nach 1989

1998, Leviathan, Sonderheft 18/1998

Rola polityki historycznej we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich. Problemy międzynarodowe. Biuletyn Centrum Stosunków Międzynarodowych. Nr 1/lato 1998.

Verlust der Heimat – Analogie und Ähnlichkeit der Schicksale,  w: Westverschiebung Polens – Komleks der Vertreibung – Heimat in Europa. Taging der Bundeszentrale für politische Bildung. 20. Bis 25 April 1998 in Wandlitz. Tagungbericht.

Eurokorpus do inspekcji, Głos Chojeński.

 

1997

(*) Ofiary czy współwinni. Nazizm i sowietyzm w świadomości historycznej. Wstęp Kazimierz Wóycicki, Warszawa 1997.

Über die besonderheiten der deutsch-polnischen Beziehungen, Das Parlament, 1997

Die Falle des Trotzes oder der Fauxpas in Bautzen, Res Publika (numer niemiecki)1997

przedruk w języku polski: Słowa są jak bakterie , ORBIS LINGUARUM, VOL.9, Legnica 1998.

1996

[Miejsce Polski w Europie, przypis do niemieckiego tłumaczenia (Kałuża)]

[tekst o instytucie polskim Handelblatt, 1996]

Jaspers i polski rozrachunek, Transodra 1996 (niem.) tekst polski i niemiecki

1995

Belka i oko Zeszyty ośrodka….1995 (niem.) das parlament

[Polubić Bismarcka, Rzeczpospolita]

Spór o PRL. Obrońcy, wrogowie i „grubokreskowicze”, Rzeczpospolita, 1995.09.9-10

[Stały cotygodniowy felieton w Głosie Wielkopolskim]

1994

Przesunięcie na Zachód, Rzeczpospolita 1994 Przedruk w „Kompleks wypędzenia” red Jerzy Kranz, Klaus Bachmann, również wersja niemiecka

[Teksty w „Życiu Warszawy”  1990-1994]

1990

(*) Czy bać się Niemców? Słowo wstępne Stanisław Stomma, Warszawa 1990.

Bedürfnis nach Politik, w: Arno Truger,Thomas H.Macho (Hg.) Mitteleuropäische Perspektiven, Wien 1990.

(*) Die Mitteleuropa-Debatte in Polen, w: Heino Berg – Peter Burmeister (Hrsg) Mitteleuropa und die deutsche Frage,1990 Bremen.

(*) Bedürfnis nach Politik, w: Arno Truger/Thomas H.Macho (Hg.) Mitteleuropäische Perspektiven, Wien 1990.

O niezwykłości stosunków polsko-niemieckich. Czy Polacy i Niemcy mają powracać do „normalności”?, w: Orbis Linguarum vol.15, Legnica 2000.

Polskość jest zmęczona, Więź 1/1990. Przedruk w: Spór o Polskę 1989-99.Warszawa 2000.

1989

Polens Macht in der Sackgasse. Interview mit Kazimierz Wóycicki, Internationales Sprecher des Wales-Bürgerkomitees, Rheinische Merkur, nr 24, 16.06.89

Deutschlandaufenthalt als intellektuelles Abentuer. Gespräch mit Kazimierz Wóycicki aus Polen. KAAD-Korrespondenz 1989.

Dysydencji i politycy. Pochwała stowarzyszeń, Tygodnik Solidarność 21.07.89.

Pan Tadeusz, Gazeta Wyborcza, wrzesień 1989.

[Wywiad z Jensem Reichem, Gazeta Wyborcza 1989].

1988

Listy do Andrzeja, (podpisywane Tadeusz Stryjecki) Cotygodniowy felieton w tygodniku Niedziela lata 88/89.

Polskie Chrześcicjaństwo (rec.Jerzy Kłoczowski Dzieje polskiego chrześcijaństwa, Editions du Dialogue, Paryż 1987.) „Powściągliwość i praca” nr 1(438), 1988.

Krótki przewodnik po mieście, którego nie ma, Res Publika 2/88.

[Artkuły w „Powściągliwość i praca”]

Wałęsy – „dobry dzień” w TV, Wola. Pismo Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego, 5.12.88.

1986

Hass auf Deutschen?, Kursbuch 1986.

 

1985

Inny i Bóg. Nad książkami Emmanuela Levinasa, Więź 5/85

1984

Absolutność prawdy i wielość poglądów. Z prof. Stefanem Swieżawskim rozmawia Kazimierz Wóycicki, Więź 2-3, 84

1982

Zapiski o Kancie i problemach współczesnej kultury, Więź  8/82

 

1981

La reconstruction de la societe, Esprit 1981.

Kulturalizm, Więź 8/81

„Wszystkie rozwiązania są możliwe” (rec. Andrzej Falkiewicz „Polski kosmos. Dziesięć esejów przy Gombrowiczu”, Kraków 1981)

Kulturalizm, Więź 8/81

Referat (bez tytułu) w: „Marzec 68. Sesja w Uniwersytecie Warszawskim 1981 r.”. Studencka Oficyna Wydawnicza we współpracy z Redakcją Solidarności Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1981, z. 2, „do użytku wewnątrzuczelnianego” s. 29-31.

 

1980

Czasy nowożytne i czasy odnowy, Więź 1/80

Etnograf i filozof (rec.: Włodzimierz Pawluczuk:”Żywioł i forma. Wstęp do badań empirycznych nad kulturą współczesną”, Warszawa 1978), Więź 4/80

Gorączka Brzozowskiego, Więź 7-8,80.

1979

(*) Niezatytułowany fragment w zbiorowym reportażu poświęconym pielgrzymce Jana Pawła II [w: ] Papież i my, Wydawnictwo Więź 1979.

Niedziela 10 czerwca, Więź 7-8, 79

[Artykuły w miesięczniku drugiego obiegu „Głos” pod PS.Tadeusz Zbrucz]

„Student”, Więź 1/79.

Dlaczego młody artysta pije? (Rec.: Janusz Anderman „Gra na zwłokę”, Kraków 1979), Więź 10, 79.

Europejskiej dyskusji ciąg dalszy, Więź 11-12,79

 

1978

Kilogramy poezji, Więź 6/78

Mikrokosmos w lustrzanej karoserii, O wartościach młodej sztuki rozmawiają Ewa Kuryluk, Wojciech Skrodzki i Kazimierz Wóycicki, Więź 7-8/78

Świadomość wiary. O filozofii Jules Lequiera. Więź

Sondaż wśród filozofów, Więź 10/78

Historia pisana przez humanistę, (rec.: Stefan Swieżawski, „Dzieje filozofii euopejskiej XV wieku”, Warszawa 1974) Więź 3/78

 

1977

Fakcicki czyli żale Wojciecha i Artura, Więź 1/77

Jak to zrozumieć? (Szkic poświęcony poezji „nowoczesnej”), Więź 4/77

Poezja i krytyka, Więź 8/77 (pseud. Tadeusz Stryjecki)

Gdańskie Litteraria, 7/77 Więź

Funkcje symbolu, Więź 9/77

Społeczeństwo przemysłowe i socjologia. Rozmowa z Alain Touraine’em. Więź 11/77

Przy „Tekstach” nie ziewasz, Więź 12/77

Umysł i rozum, (rec.: Henryk Krzeczkowski, „Po namyśle” Kraków 1977), Więź 5-6/77.

1976

Debiut roku 75, Więź 1/76.

Kazimierzowska wystawa, Więź 1/76

Gadanie o historii, Więź 2/76

Kodeks Azrila, (Rec.Stryjkowski „Sen Azrila”)Więź 3/76.

O poezji i braku Don Kichotów. Rozmawiają Antoni Pawlak, Marian Terlecki, Kazimierz Wóycicki, Więź 7-8/76.

Gdy miłość prawdy przestaje być platoniczna, Więź 5/76, (pseud.Tadeusz Stryjecki)

Biegunka pokoleniowa, Więź 11/76.

Poeci i inni, Kultura (paryska)

Rozpalone do białości kartki, Więź 10/76, (rec.:Marek Bieńkowski, Powrót z daleka, Po długiej nieobecności ten sam, Gdańsk 1975) (pseud.Tadeusz Stryjecki)

„Aby z tego zwątpienia chociaż okruch wiary”, Więź 11/76 (rec.Andrzej Titkow „Wstęp do nienapisanego poematu”) (pseud.Tadeusz Stryjecki)

Gajcy i spór o postawy, Więź 11/76.

1975

Twórczy minimalizm, Więź 5/75.

Zdzisław Jaskuła Witold Sułkowski, Kazimierz Wóycicki.  Jak być sobą czyli rozmowa o poezji, Więź 5/75

O poezji – czyli o fenomenologii codzienności, Więź 12/75 Rozmawiają Adam Zagajewski, Kazimierz Wóycicki.

1974

Ironia i historia, (Rec.: Stanisław Barańczak „Ironia i harmonia”), Więź 5/74

Dziedzictwo i wybór. Tradycja, której poszukuję, Więź 12/74.

Sw.Tomasz i filozofia współczesna, Więź 6/74.

 

1973

Młodzi – wielka szansa?, tygodnik „Student” 22.02.1973

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: