Bibliografia

Wykaz publikacji (wykaz nie uwzględnia publikacji w Internecie)

2019

Krótka historia UPA dla Polaków. Czy historycy nas pogodzą ?, Warszawa 2019, Wyd.Pracownia, s.s216, ISPN 978-83-954000-1-8.

Czy istnieje historia Polski ? Krótkie uwagi do długiej dyskusji, Zeszyty Historyczno-Polityczne nr 6, styczeń-marzec 2019, ss.44-58.

rec. Francis Fukuyama, Identity. Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recogniotion, Zeszyty Historyczno-Polityczne nr 6, styczeń-marzec 2019, ss.109-111.

2018

Usuwanie „ruskiego miru” z Ukrainy, Rec. Лариса Якубова «Рускиц мир» в УкраЇні: на краю пріри, Київ 2018, Zeszyty historyczno-polityczne,  nr 5/2018.

„Postprawda” Rec. Matthew D’Ancona, Post Truth. The new war on truth and how to fight back, London 2017. Zeszyty historyczno-polityczne,  nr 5/2018.

Upadek, Rec.: Ian Kearns, Collapse. Europe after the European Union, London 2018

Wielki regres,  Rec. Die große Regressio. Eine internationale Debatte über die gestige Situation der Zeit. (Hrsg. Heinrich Geiselberger), Berlin 2017.Zeszyty historyczno-polityczne,  nr 5/2018.

O konflikcie polsko-ukraińskim w 1919 roku, Zeszyty historyczno-polityczne,  nr 4/2018

O kresach i dwuznacznej nostalgii pogranicza, Zeszyty historyczno-polityczne,  nr 3/2018, a także [w:] Stosunki polsko-niemieckie w ćwierwieczu od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie/ Polityka-historia-nauka.  (red.nacz.) Krzysztof Gładkowskim Ewa Gładkowska, Tomasz Gajowniczek. Olsztyn 2018. ISBN 978-83-89559-98-2, ss. 19-26. 

Po co nam Niemcy ? Kilka uwag o przemianach polskiej geopolityki, Zeszyty historyczno-polityczne,  nr 2/2018

Nie szantażować Ukrainy, Rzeczpospolita 12.03.2018

Konserwatyzm i liberalizm bez dialogu. Niezależnie od nazw, jakie przybierają partie, istnieją w Polsce dwie główne postawy polityczne Rzeczpospolita, 24 stycznia 2018

W którą stronę skręca PiS,   Rzeczpospolita 11 stycznia 2018

2017

Wybory nie całkiem niemieckie, Rzeczpospolita 26 stycznia 2017

Brudna gra niepodległością. Rzeczpospolita, 14.10.2017 Współautor Andrzej Potocki

Kaczyński, a co potem?, Rzeczpospolita 23 sierpnia 2017

Reparacje i moralność, Rzeczpospolita 16 sierpnia 2017

Narracje przeszłości i procesy narodotwórcze na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej w: Debaty Artes Liberales, tom XI 2017, Polska-Rosja. Poszukiwania nowej tożsamości. Podobieństwa i różnice. (red.) Adam Daniel Rotfeld. ss.233-240.

Dialog, polityka, wyczekiwanie. Uwagi o myśli politycznej Tadeusza Mazowieckiego, w: Tadeusz Mazowiecki – architekt wolnej Polski (red.Aleksander Hall), wyd.Znak, Kraków 2017.

2016

Ностальгія і політика. Есе про повернення до Центральної Європи. Discursus 2016. s.122.

Peryferie w: Obóz nr 55, Grudzień 2016, s.5.

Czy historycy mogą na pogodzić? Nie da się policzyć cierpienia, w: Obóz nr 55, Grudzień 2016, s.47-58.

Powrót do Europy środkowej? w: Obóz nr 54, Lipiec 2016, s.5.

Wpatrywanie się w mapę w: Obóz nr 54, Lipiec 2016, s.33-37.

Ekonomia Propagandy, Forbes, czerwiec 2016

Uchodźcy w Niemczech – problem ekonomiczny?, Forbes, maj 2016

Ile skasuje konduktor za bilet w jedną stronę, Forbes, marzec 2016

Energetyczna niepodległość Ukrainy, Forbes

Czy jednego ukraińskiego kamikaze zastąpi kolejny, Forbes

Finanse Kremla i konfrontacja z Zachodem, Forbes, luty 2016

2015

Wojny geografów. Uwagi politologa, rec.Gernot Briesewitz, Raum und Nation in der polnischen Westforschung 1918-1948,  Osnabrück 2014, Geografia polonica

Rozmowa o poezji, która uczy myśleć [w:] Gdybym wiedział. Rozmowy z Ryszardem Krynickim, Wrocław 2105 przedruk z Więź 1974, nr 5

Nostalgia i polityka. Esej o powrocie do Europy środkowej, Warszawa 2015

2014

Przełom  w stosunkach polsko-niemieckich i traktat z roku 1991. Uwagi o geopolitycznym kontekście [w:]  red.Krzysztof Gładkowski, Problem stosunków polsko-niemieckich po traktacie z 1991 roku z perspektywy regionalnej, Olsztyn 2014, ss.33-44. ISBN 978-83-89559-58-6, ISN 1731-2299

Tożsamość Europy Środkowej i jej kanoniczne lektury, rec.Culture et identite en Europe centrale. Canon litteratres et visions de l’histoire red.Michel Maslowski, Masarykova univerzita, Institut d’etudes slaves Paris-Brno 2011, [w:] Przegląd Wschodni, t.XIII, ISSN 0867-5929, 21014, ss.219-224

Adam Balcer, Kazimierz Wóycicki, Polska na globalnej szachownicy. Obraz kraju i jego idee. Liberte, sierpień-pażdziernik 2014, ss.114-131.

Przemiany polskiej opowieści elementarnej. Tezy do dyskusji [w:] Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, pod redakcją Roberta Kostro, Kazimierza Wóycickiego i Michała Wysockiego, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2014, ss.216-238.

Między sarmatyzmem a emacypacją. Różne kierunki poszukiwań polskiej opowieści elementarnej. Wokół tekstu Kazimierza Wóycickiego „Przemiany opowieści elementarnej. Tezy do dyskusji”. Dyskutują: Robert Kostro, Grzegorz Górny,Kamil Piskała, Krzysztof Mazur, Filip Memches, Jarosław Kuisz, Kazimierz Wóycicki [w:] Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, pod redakcją Roberta Kostro, Kazimierza Wóycickiego i Michała Wysockiego, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2014 ss.322-362.

Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, pod redakcją Roberta Kostro, Kazimierza Wóycickiego i Michała Wysockiego, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2014 ISBN 978-83-60642-93-1

Ukraińska pułapka na Putina, Sprawy Międzynarodowe rok LXVII, nr 1/2014. s.7-18, issn 0038-853x

O racji wolności w „Samuelu Zborowskim” Juliusza Słowackiego,Nowy Rocznik Teatralny 2014

Polska na globalnej szachownicy, Adam Balcer  i Kazimierz Wóycicki, Warszawa 2014

Filozofka i hreczkosieje – recenzja książki „Żyj i pozwól żyć” Agaty Bielik-Robson, Liberte, styczeń-marzec 2014, s.198-201.

Ukraina – narodziny społeczeństwa obywatelskiego, Sprawy Międzynarodowe rok LXVI, nr 4/2013. s.7-18, issn 0038-853x

Nostalgia i polityka. Esej o powrocie do Europy Środkowej. Wstęp Bohdan Cywiński, Warszawa 2014

2013

Ukraina – Narodziny społeczeństwa obywtelskiego, Sprawy Międzynarodowe rok LXVII, nr 4/2014

„Należy dbać o to, by być sobą”. Polscy uczeni wobec PRL-u, Rec. Andrzej Walicki, Idee i ludzie. Próba autobiografii.Warszawa 2010 i Michał Głowiński, Kręgi obcości. Opowieść biograficzna, Kraków 2010. Kwartalnik Nauki i Techniki. Instytut Historii Nauki PAN, 4/2013

Pamięć o  NRD jako przedmiot ogólnoniemieckiego sporu i inscenizacji,  Найіональний університет <Киево-Могилянська академія>    Українский гуманітарний огляд, Випусл 18б 2013,  ISBN 966-7679-42-x ISBN 978-966-2676-56-4

Okiem narratoroga – narracje historyczne: polska, litewska, białoruska i ukraińska o Rzeczyspopolitej Dwojga (wielu) Narodów [w:] Od Horodła do Horodła (1413-2013) Unia horodelska – dzieje i pamięć. Wystawa Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski. Honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Warszawa 2013. ss.131-142.

Freundschaft und Interessen in den deutsch-polnischen Beziehungen nach 1989 [w:] Marion Brandt (Hrsg.)  Solidarität mit Polen. Zur Geschichte und Gegenwart der deutschen Polenfreundschaft, Berlin 2013, ss.215-228. ISBN 978-3-653-02963.

Rec.: Bohdan Cywiński, Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej. [w:]  Nowy Prometeusz, Pażdziernik 2013 Numer 4, ss.209-214.

Opiekuńcze państwo dobrobytu i liberalne państwo upowszechnionego dostatku, [w:] Liberte numer XII, grudzień 2012-luty 2013. ss.20-29.

2012

Zuhause an der Neisse. Goerlitz und Zgorzelec 1045-1989. Chronik der Ereignisse./ Dom nad Nysą,  Goerlitz i Zgorzelec 1945-1989. Kronika Wydarzeń, Wrocław 2012.

Niemcy i stosunki z Polską w dobie europejskiego kryzysu [w:] Sprawy międzynarodowe, lipiec-wrzesień 2012.

Żydokomuna i komunopolonia. O najnowszej książce Pawła Śpiewaka, [w:] Więź lipiec-sierpień 2012.

Scenariusze rozwoju Rosji w latach 2020-2050, [w:] Nowy Prometeusz, Nr 2, lipiec 2012.

Jaka pamięć o Drugiej Rzeczpospolitej jest nam potrzebna? Skutki uboczne amnezji [w:] Liberte!, Czerwiec-Sierpień 2012

Prometeizm i dziedzictwo polskiej myśli politologicznej [w:] Nowy prometeizm nr 1/2012

Młoda inteligencja i jej życie polityczne [w:] Liberte!  X numer, Grudzień-luty 2012.

Panel dyskusyjny: Michał Głowiński, Jan Lityński, Zbigniew Romaszewski, Kazimierz Wóycicki, Henryk Wujec. Prowadzenie: Jerzy Eisler [w:]  Konrad Rokicki (red.), Jan Józef Lipski z perspektywy XXI wieku, Warszawa 2012.

Germany and Ist Relations with Poland during the Crisis in Europe, Sprawy międzynarodowe 2 (LXV) 2012,  ss.26-29.

2011

Niemiecka pamięć. Rozrachunek z przeszłością NRD i przemiany niemieckiej świadomości historycznej.  Warszawa 2011.

Orokseg a jovo szamara – Kozep-Europa vitatott kozelmultja [w:] Orokseg a jovonek. Nemzetkozi konferencia. Magyar Orszaggyules 2010. november 25. Magyar Orszaggyules Hivatala 2011.

Heritage for the future – Central Europe recent past in dispute [w:] Heritege for the Future. International Conference. Hungarian National Assembly 25 November 2010. Office of Hungarian National Assembly 2011.

Reagan es a Szolidaritas [w] Maria Schmidt (ed.), Egy videki srac a gonosz birodalmen ellen – Ronald Reagan (1911-2004), Budapest 2011.

Reagan and Solidarność  [w:] Betlen Janos (ed.), A Country Boy against the Evil Empire. Ronald Reagan (1911-2004), Budapest 2011.

Państwo wobec historii. O sporach wokół polityki historycznej w ostatnich latach dyskutują: Andrzej Friszke, Dariusz Gawin, Rafał Stobiecki i Kazimierz Wóycicki oraz Tomasz Wiścicki [w:]  P.Skibiński, T.Wiścicki, M.Wysocki (red.), Historycy i Politycy. Polityka pamięci w III RP.Warszawa 2011.

Szanse i pułapki polsko-rosyjskiego zbliżenia[w:] Debata nr 5, luty  2011.                              

Czego chcieć od Niemców?[w:]Liberte numer VII

Deutsches und polnisches Preußen [w:]Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft V/4 Winter  2011

2010

Nauczanie języka polskiego w Niemczech[w:] Debata nr 1, marzec 2010.

Stany Zjednoczone-Unia Europejska. Ramię w ramię (artykuł recenzyjny)[w:]Sprawy Międzynarodowe nr 1/2010.

Kazimierz Wóycicki, Adam Balcer: Orientacje polskiej polityki zagranicznej  [w:] Debata nr 3, lipiec 2010.

Rosyjska agenda [w:] Debata nr 3, maj  2010.

Uwagi o narracji powieściopisarza i dziejopisarza, czyli od powieści do powieści [w:] Włodzimierz Bolecki, Włodzimierz Madejski, Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia,  IBL, Warszawa 2010,  ss.416-424.

2009

Przyjaźń nakazana. Stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990.Basil Kerski, Andrzej Kotula, Krzysztof Ruchniewicz, Kazimierz Wóycicki (red.) Wrocław 2009.

Historia NRD nie tylko dla Niemców[w:] Przyjaźń nakazana. Stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990. Basil Kerski, Andrzej Kotula, Krzysztof Ruchniewicz, Kazimierz Wóycicki (red.) Wrocław 2009.

Wyzwania polskiej polityki wobec Niemiec,Sprawy Międzynarodowe 1/2009.

Jak rozmawiać z Niemcami? O stosunkach polsko-niemieckich i ich europejskim wyzwaniu. Przedmowa Prof. Dr Irena Lipowicz.Wrocław 2009.

Polen im Gespraech mit Deutschland. Zur Zpezifik des Dialogs und seinem europaeischen Herausforderungen. Mit Vorwort von Prof. Dr. Gesine Schwan und Prof. Dr. Heinrich Oberreuter. Wrocław 2009.

Nowe wymiary polskiej polityki zagranicznej[w:] Sprawy Międzynarodowe 4/2009.

Zagadnienie historiografii pamięci[w:] Orbis Linguarum 2009.

European Recent Past In Dispute: Conflicts of Interpetation between the Western and the Central and Eastern European Perspective[w:] Jan Malicki and Leszek Zasztowt (Ed.): East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies. Warsaw 2009.

Challenges for Poland’s Policy Towards Germany [w:] The Polish Quarterly of International Affairs, nr 1/2009 (współautor Waldemar Czachur)

 2008

Europejski konflikt pamięci / Der Konflikt um die historische Erinnerung in Europa,Warszawa 2008. (wydanie dwujęzyczne).

„Wspólnota interesów” czy wspólne interesy [w:] Czaputowicz Jacek (red.): Polityka zagraniczna Polski. s. 211-221

Polacy i Niemcy – utrata ziem wschodnich a stosunek do wschodnich sąsiadów [w:] Karl Schloegel/Beata Halicka, Odra-Oder. Panorama europejskiej rzeki, Skórzyn 2008.

Die Geschichtspolitik und die Probleme im deutsch-polnischen Dialog [w:] HISTORIE. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Folge 1 2007/2008.

Polska polityka historyczna i rok 20009 [w:] Przegląd Polityczny nr 89/2008.

„Wesele” – narodowy mit i historyczne doświadczenie [w:]Zenon Butkiewicz (Opracowanie) A  to  czytaj, kto ciekawy. Kronika „Wesela” Stanisława Wyspianskiego w reżyserii Anny Augustynowicz.  Szczecin 2008. s.66-68.
Młodzież, Kościół, Marzec [w:] Marzec 68. Referaty z sesji na Uniwersytecie Warszawskim w 1981. Dokumenty
Das Jahr 1968: Die geteilte Revolte. Darmastadt, Franfurt, (Ost)Berlin, Prag, WArschau. Zwoelftes deutsch-polnisches Podiumsgespraech mit Stefan Benda, Gerd Koenen, Wolfgang Templin, Kazimierz Wóycicki und als Moderator Juergen Vietig. Dokumentation. Darmastadt 2008.

2007

Die Polen und die Deutschen – der Verlust der Ostgebiete und das Verhältnis zu den östlichen Nachbarn [w:] Karl Schloegel/ Beata Halicka (Hrsg.) Oder-Odra. Blicke auf einem europäischem Strom.  Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien. 2007.

Historisches Gedächtnis  [w:] Kinga Hartmann (Hg.): Geschichte verstehen – Zukunft gestalten. Die deutsch-polnischen Beziehungen in den Jahren 1933-1939. Ergänzende Unterchichtsmaterialialen für das Fach Geschichte, Dresden Wrocław 2007.

Vergangenheitsbewältigung [w:] Kinga Hartmann (Hg.): Geschichte verstehen – Zukunft gestalten. Die deutsch-polnischen Beziehungen in den Jahren 1933-1939. Ergänzende Unterchichtsmaterialialen für das Fach Geschichte, Dresden Wrocław 2007.

Pamięć historyczna [w:] Kinga Hartmann (red.) Zrozumieć historię – kształtować przyszłość. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933-1949, Materiały pomocnicze do nauczania historii, Wrocław-Drezno 2007.

Rozrachunek z przeszłością [w:] Kinga Hartmann (red.) Zrozumieć historię – kształtować przyszłość. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933-1949, Materiały pomocnicze do nauczania historii, Wrocław-Drezno 2007.

Es gibt nur ein kritischer Patriotismus?[w:]Ernst Hebeker, Philipp W.Hildmann (Hg):Ein Fröhlicher Patriotismus Eine WM-Nachlese. München 2007.

Die Destruktion des Dialogs. Zur innenpolitischen Instrumentalisierung negativer Fremdbilder und Feindbilder,  Hg. von Dieter Bingen, Peter Oliver Loew und Kazimierz Wóycicki, Wiesbaden 2007.

Geheimdienste und Aufarbeitung in den Ländern des ehemaligen Ostblocks. Podiumsdiskussion [w:] Im Visier der Geheimpolizei. Der kommunistische Überwachung – und Repressionsapparat 1945-1989. XVIII. Bautzen-Forum 10-11 Mai 2007.

Podium:  Die Wirkungsgeschichte der Aufstände im sowjetischen Machbereich,   [w:] Widerstand gegen den Kommunismus Teil der europäischen Freiheitsbewegungen. 11. Bundesweiter Kongres des Landesbeautragten fuer die Stasi-Unterlagen und der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Vom 15. bis 17. Juni 2007 im Görlitz.

Polen: Die intellektuelle Formierung der Opposition seit 1970er Jahren [w:] Veen Habs-Joachim, Maehler Ulrich, Maerz Peter (Hg.), Wechselwirkungen Ost-West, Dissidenz, Opposition und Zivilgesellschaft 1975-1989, Koeln-Weimar-Wien 2007, s. 47-53.

Die Kopernikus-Gruppe. Zwischenbilanz eines deutsch-polnischen Gesprächskreises, Hg. von Dieter Bingen und Kazimierz Wóycicki. Wiesbaden 2007,

2006

Od „drugiego obiegu“ do niepodległości,  [w:] Literatura drugiego obiegu w Polsce w latach 1976-1989. Materiały konferencyjne, pod red. L. Laskowskiego, Koszalin 2006.

2004

Görlitz-Zgorzelec: Geschichte imaginaire. Essay. [w:] M.T.Vogt, J.Sokol, E.Tomiczek: Kulturen in Begegnung, Wrocław-Görlitz 2004.

Berichterstattung Polen, [w:] Alte Eliten in jungen Demokratien? Wechsel, Wandel und Kontinuität in Mittel- und Osteuropa, pod red. Danieli Ruge, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien 2004, s. 223-225.

 2003

Kronika niezwykłego miasta. Szczecin 1945-1989. Szczecin 2003.

Niemiecki rachunek sumienia. Wrocław 2003.

Holocaust w niemieckiej i polskiej świadomości[w:] „Polacy i Niemcy. Historia-kultura-polityka” Poznań 2003.

Die Wahrnehmung des Solidarność-Bewegung im Zuge der eurpaeischen Integration und Identitaetsbildung [w:] Manfred Agethen/ Guenter Buchstab (Hrsg.): Oppositions- und Freiheitsbewegugungen im Frueheren Ostblock. Freiburg am  Breisgau 2003.

2002

Deutschland-Polen-Osteuropa. Deutsche und polnische Vorüberlegungen zu einer gemeinsamen Ostpolitik der erweiterten Europäischen Union. Hg. Von Dieter Bingen und Kazimierz Wóycicki, Wiesbaden 2002.

Marek Zybura (Hg.) unter Mitwirkung von Kazimierz Wóycicki: Geist und Macht. Schriftsteller und Staat im Mitteleuropa des „kurzen Jahrhunderts” 1914-1991. Dresden 2002.

Verzögerte Osterweitering – Brauchen wir eine neue Ostpolitik? Podiumsdiskussion [w:] Ulrike Ackermann (Hg.): Versuchung Europa. Stimmen aus dem Europäischen Forum. Eine Publikation des Europäischen Forums an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Farkfurt am Main 2003.

Polish-German Borderland The Polish Foreign Affairs Digest Vol. 2, No. 1 (2), 2002
The Polish-Speaking Group in Germany The Polish Foreign Affairs Digest Vol. 2, No. 1 (2), 2002

2001

Chancen und Risiken in den deutsch-polnischen Beziehungen – Ein Einblick aus polnischer Sicht, [w:] Wolf Dieter Eberwein, Bazyl Kerski (Hrsg.) Die Deutsch-polnischen Beziehungen 1949-2000. Eine Werte- und Interessengemeinschaft, 2001.

Trójkąt weimarski [w:] Księga Dziesięciolecia Polski Niepodległej, Warszawa 2001.

2000

Poczucie tożsamości i więź grupowa osób polskojęzycznych [w:] Być Polakiem w Niemczech. Praca zbiorowa pod red. Anny Wolff-Powęskiej i Eberharda Schulza, Poznań 2000.

Polen, Deutschen, Europäer. Identitätsbewußtsein und Gruppenbildung am Beispiel Düsseldorf [w:] Polen in Deutschland. Integration oder Separation?, Düsseldorf 2000.

O niezwykłości stosunków polsko-niemieckich. Czy Polacy i Niemcy mają powracać do „normalności”? [w:] Orbis Linguarum vol.15, Legnica 2000.

Niemieckie rozrachunki z przeszłością – polska hipoteka, Borussia 22 /2000 s.238-242.

Inne wybrane i wcześniejsze publikacje:

La reconstruction de la societe, Esprit 1981.

Czy bać się Niemców? Z przedmową Stanisława Stommy. Warszawa 1990.

Nazizm i stalinizm. Warszawa 1997.

Über die Besonderheiten der deutsch-polnischen Beziehungen, Das Parlament 1997.

Spór o pamiecką pamięć [w:] Piotr Buras, Kazimierz Wóycicki, Spór o niemiecką pamięć,  Warszawa 1999. ss.7-35

Niemiecki rachunek sumienia, Warszawa 2000.

Liczne artykuły publicystyczne w dziennikach m.in.: Życie Warszawy, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Handelsblatt, Rheinische Post oraz czasopismach krajowych i zagranicznych m.in.: Więź, Esprit, Kursbuch, Odra, Tygodnik Powszechny, Polska Zbrojna, Dialog, Res Publika, Die Woche, Die Zeit.

Audycje radiowe i telewizyjne m.in. wywiady TV z kanclerzem Helmutem Kohlem i prezydentem Romanem Herzogiem, wywiady prasowe z czołowymi polskimi politykami.

Organizator licznych konferencji, seminariów, wystaw, serii wydawniczych m.in.:

  • polsko-niemiecko-francuskiego okrągłego stołu w Duesseldorfie (1997 i 1998),
  • konferencji „Grupa polsko-języczna w Niemczech” (1998),
  • polsko-niemiecka grupy ekspertów „Copernicus” jako jej polski moderator (20 posiedzeń i tom raportów)
  • seria niemiecka Centrum Centrum Stosunków Międzynarodowych,
  • seria wydawnicza Instytutu Niemiec i Europy Północnej (7 tomów)
  • Szczecińskie Forum Polska-Niemcy (24 sesje)

Udział w licznych międzynarodowych konferencjach jako wykładowca i moderator dyskusji na terenie Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Czech itd.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: