polityka historyczna

„Mała Ruś” contra „Wielka Ruś”

Zastanawiając się nad relacją Rzeczpospolita-Ukraina nie można w żadnym wypadku pominąć stosunków ukraińsko-rosyjskich. Cały wiek XIX to czas kształtowania się nowoczesnych narodów (to znaczy narodów w dzisiejszym zrozumieniu tego słowa), a zarazem epoka rosyjskiej panowania i dominacji  na terytorium Polski… Read More ›

Znów 11 listopada

Jak żywa jest u nas historia (wbrew tym, którzy dowodzą, że nie ma ona lub nie powinna mieć znaczenia) dowodzą najlepiej obchody święta 11 listopada. W żadnym chyba kraju, w którym święto narodowe budzi takie zainteresowanie i obchodzone jest z… Read More ›