Debata 5 Najważniejsze wydarzenie dziejów Polski ubiegłego wieku

Napisz jakie wydarzenie z dziejów Polski ubiegłego wieku uważasz za najważniejsze.

Reklamy

51 replies

 1. Za najważniejsze wydarzenie w ubiegłowiecznej historii Polski uważam przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie w 1983 roku. Moim zdaniem Komitet Noblowski podjął tą decyzję w najlepszym możliwym momencie. Nagrodę postrzegam jako przyznaną idei „Solidarności” , którą w owym czasie reprezentował Wałęsa. Rok 1983 był czasem rozprężenia wśród demokratycznej opozycji. Zakończył się właśnie okres stanu wojennego, silnego wyniszczenia struktur demokratycznych, upadku morale i wzajemnych oskarżeń o przyczynienie się do wyhamowania walki o obalenie komunistycznego reżimu.
  Lech Wałęsa podkreśla że Nagroda Nobla uratowała mu życie. Ponowne zwrócenie uwagi międzynarodowej opinii publicznej na sprawę walki o polską niepodległość uniemożliwiło władzom komunistycznym fizyczne wyeliminowanie Lecha Wałęsy. Dzięki nagrodzie nie podzielił on losu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Nie ma znaczenia czy Wałęsa ma rację zawdzięczając życie decyzji Komitetu Noblowskiego. Ważne, że tak samo myślała ówczesna „Solidarność”, która dzięki temu poczuła nowy potężny zastrzyk energii umożliwiający dalszą walkę o wolność.

 2. Najważniejszym wydarzeniem dla Polski w XX stuleciu było dostanie się w strefę wpływów Związku Radzieckiego. Kraj, doświadczony 123 latami niewoli, olbrzymimi stratami podczas drugiej wojny światowej, został wystawiony na kolejną próbę, mogącą skończyć się całkowitą degeneracją narodu. Tak więc całkowicie symbolicznym początkiem Polski za żelazną kurtyną można uznać konferencję teherańską (28 listopad 1943 – 1 grudzień 1943), gdzie uzgodniono przynależność naszej ojczyzny do strefy operacyjnej Armii Czerwonej.

  11 listopada 1918 roku zakończyła się druga wojna światowa. Polacy mogli cieszyć się odzyskaniem niepodległości. W ciągu zaledwie 21 lat dokonano olbrzymiego postępu w budowie silnego państwa, pokonując większość przeciwności oraz skutecznie broniąc odzyskanej wolności przed rozprzestrzenianiem się komunizmu w ówczesnej Europie. Jednak 1 września 1939 roku wszystko uległo zmianie. Hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę z błogosławieństwem Sowieckiej Rosji. Przez 6 lat wojny poniosło śmierć aż 16% polskiego społeczeństwa. Najwyższe straty zanotowano wśród elit kraju, wysokich urzędników, oficerów, przemysłowców, wykładowców akademickich, nauczycieli ogólnie rozumianej inteligencji kraju. Światełko nadziei zostało zgaszone przez dostanie się Polski w strefę wpływów ZSRR. Siłą wprowadzono komunizm, usunięto resztki ludzi II Rzeczpospolitej. Wydarzenie to, bezdyskusyjnie zmieniło obraz i miejsce Polski w historii XX wieku. Jego skutki odczuwamy po dziś dzień.

 3. Moim zdaniem najważniejszym wydarzeniem minionego wieku było odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Bycie podmiotem w stosunkach międzynarodowych diametralnie zmienia pozycję narodu i możliwość egzekwowania jego interesów. Nie bez przyczyny większość definicji narodu wskazuje na jego aspekt terytorialny (powiązanie z konkretną ziemią, którą nazywa ojczyzną) oraz ambicje polityczne, które przejawiają się w dążeniu do własnej państwowości lub chociażby jej namiastki w postaci autonomii. To, że dziś posiadamy niepodległe państwo, jest dla nas oczywistością, czymś, co przyjmujemy za pewnik. Jest to przywilej oraz luksus, za który swą krwią i pracą zapłaciły pokolenia naszych przodków. Jako osoba wykształcona i mobilna jestem w stanie wyobrazić sobie mieszkanie w innym państwie, natomiast nie umiem wyobrazić sobie braku Polski na mapie. Czy ja sama byłabym wówczas Polką? Czy istniałby nadal nasz naród i w jakich warunkach kultywowałby swoją historię i kulturę? Na te pytania na szczęście nie musimy dziś szukać odpowiedzi.

 4. Najważniejszym wydarzeniem w historii Polski w XX wieku była II wojna światowa. Nie ma w najnowszej historii naszego kraju wydarzenia o porównywalnym zasięgu i skutkach. Od czasów Mieszka I Polska była ofiarą najazdów, wojen, przypadków zarazy, rozbiorów, lecz żadne z tych tragicznych wydarzeń nie mogło się równać z hekatombą II wojny światowej.
  Dwa wielkie totalitaryzmy przetoczyły się po nas jak walce, mordując, niszcząc, grabiąc i paląc. Ta wojna to nie tylko miliony ofiar (nie ma w Polsce rodziny która by kogoś nie straciła), nie tylko straty materialne, zniszczone bezcenne dzieła sztuki, infrastruktura itd. To również totalna zmiana kraju, zagłada dwóch współkształtujących Polskę kultur (żydowskiej i szlacheckiej), elity intelektualnej, wojskowej i artystycznej.
  Nie było w historii tego kraju wydarzenia o równie koszmarnym, wręcz apokaliptycznym wymiarze. Nawet szwedzki potop i rozbiory stają się wobec wydarzeń z lat 1939-1945 „dziecinną igraszką”.
  Z II wojny światowej Polska wyszła jako małe państwo narodowe (dokładnie tak jak chciał tego Stalin i nasi zachodni „sojusznicy”), co przekreśliło tysiącletni dorobek wieloetnicznej i wielokulturowej Rzeczpospolitej. „Przesunięcie Polski na zachód” zmieniło granice polskiego obszaru kulturowego i kierunki ekspansji, zmieniło obszar polskich zainteresowań. Skończył się wpływ polskiej kultury i nauki.
  Wreszcie, II wojna światowa całkowicie zniszczyła psychicznie naród polski. Zaowocowała traumą, której skutki odczuwamy do dziś, tak jak do dziś widzimy gdzieniegdzie zarośnięte ruiny i ślady po kulach. Dodatkowo na 50 lat wepchnięto nas w łapy nieludzkiego ustroju, który wszystkie te skutki jeszcze utrwalił i poprawił, na osłodę karmiąc nas propagandą jakobyśmy tę wojnę wygrali. Jeśli tak wygląda zdaniem niektórych zwycięstwo, to strach pomyśleć jak widzieliby przegraną.

 5. XX wiek jest okresem wojen, konfliktów religijnych czy narodowścowych, totalitaryzmów i ludobójstw co czyni go wiekiem krwawym, jedynym w swoim rodzaju, a przy tym żyje jeszcze spora grupa świadków tych wydarzeń. Od wojen światowych poprzez „żelazną kurtynę”, kończąc na upadku Związku Socjalistycznych Republik Radzeckich i konfliktu w Jugosławii. Dla Polski był to okres wzniesień ( odzyskanie niepodległości, pierwsze częściowo-wolne wybory do parlamentu ) ale także poniżeń i niewoli ( okupacja niemiecka, okres komunizmu ). W wieku XX było wiele doniosłych i ważnych wydarzeń w historii naszej ojczyzny a więc które z nich może być najważniejsze? Uważam, że ile polaków tyle opini na ten temat. Moim jednak zdaniem takim wydarzeniem jest rok 1918 i odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli. Dlaczego właśnie to wydarzenie? Ponieważ udało się polakom w końcu odzyskać utraconą po III rozbiorze ojczyznę. To założnienie towarzyszyło naszym przodkom przez cały okres zaborów. Powstaniu listopadowemu i styczniowemu, w których poległo lub uległo represją ze strony zaborców tak wielu naszych rodaków przyświecał właśnie taki cel. Ogromna w tym zasługa polskich dyplomatów na emigracji, którzy przy każdej możliwej sytuacji starali się zwrócić uwagę na nasz kraj np: Roman Dmowski, jak i oficerów oraz żołnierzy którzy walczyli o swoją ojczyznę na wszystkich frontach I wojny światowej np: Józef Piłsudski czy gen. Józef Haller. Oczywiście kraj nie został uwolniony spod jażma niewoli od razu. Polska walczyła o swoje granice do mniejwięcej 1921 roku, których największym osiągnięciem jest „Cud nad Wisłą” czyli wielka obrona Warszawy przed Radziecką Rosją. Po tych wydarzenia elita polska mogła się brac do odbudowy naszego kraju. Cały okres dwudziestolecia międzywojennego to próba scalenia ziem trzech zaborców. Ciekawe do czego doprowadziłyby te plany gdyby nie wybuch II wijny światowej?

 6. Jak wybrać najważniejsze wydarzenie z dziejów naszego kraju w ubiegłym wieku? Ważnych i znaczących wydarzeń było wiele – jakie więc kryterium zastosować? Niezwykle istotna była II wojna światowa, straty naszego narodu, konsekwencje ciągnące się długo, zarówno w gospodarce, jak i w osobistych losach ludzi. Ale może ważniejsze było odzyskanie niepodległości po tej wojnie? To przecież szansa na odbudowę kraju, niepodległość, zmiany społeczne, rozwój oświaty. Z drugiej strony to jednak pozorna wolność, system polityczny, który przyniósł wiele nieszczęść, który budził sprzeciw. Może więc najważniejszym wydarzeniem ubiegłego wieku w Polsce były obrady Okrągłego Stołu w 1989? Takich właśnie głosów padło wiele w tej dyskusji i zgadzam się z nimi. Transformacja ustroju, zrzucenie radzieckiej dominacji, wybór własnej drogi faktycznie wpłynęły na obecną sytuację naszego kraju. Jednak dla mnie najważniejszą zmianą w stosunku do socjalistycznych czasów była możliwość demonstrowania i uzewnętrzniania swoich poglądów bez obaw represji i konsekwencji ze strony państwa. To właśnie jest wolność, o jaką chyba chodziło wszystkim Polakom. Możemy teraz spierać się i oceniać swobodnie to, co się dzieje w kraju. Ktoś może uważać Wałęsę za bohatera, a ktoś inny za zdrajcę, ale obaj mają możliwość wyrażenia swoich poglądów i nikt nikogo za to do więzienia nie wsadzi. Fakt, że Polska stała się państwem demokratycznym, niepodległym na arenie międzynarodowej, jest najważniejszy dla narodu. A dla jednostki ważne są wynikające z tego konsekwencje, które odnajdujemy w codziennym życiu.

 7. Wiek XX był przełomowym momentem w całej znanej nam dotychczas historii. To stulecie było świadkiem załamania supremacji gospodarczej i cywilizacyjnej Europy nad resztą świata.
  Dla historii Polski w tym okresie można znaleźć kilka takich przełomowych wydarzeń. Poczynając od 1918 roku i odzyskania niepodległości, po przez rok 1920 i zwycięska batalię z Armią Czerwoną, dramat II wojny światowej, konferencję w Jałcie gdzie zadecydowano o losie powojennej Polski czy powstanie Solidarności i początek rozkładu systemu socjalistycznego. Dla mnie te wszystkie wydarzenia są niebywale ważne, ale za najważniejsze uznaje Okrągły Stół z roku 1989.
  Uważam tak ponieważ to wydarzenie ma największy wpływ na obecną sytuację Polski w XXI wieku. Te przykłady, które podałem powyżej są bardzo ważne i gdyby choć jedno z tych wydarzeń nie miałoby miejsca nasza sytuacja zmieniłaby się o 180 stopni.
  Wydaje mi się , że sytuacja Polski w roku 1989 była zbliżona do tej jaka miała miejsce w 1918. Polska pod koniec lat 80 zrzuciła sowiecką dominację. Nasz kraj stanął przed wielką szansą rozprawienia się ze brodniami stalinizmu, odrzucenia starej komunistycznej elity i wprowadzenia normalności. Tak się jednak nie stało. Członkowie OS dogadali się między sobą i pozwolili na przetrwanie starego układu. Elity solidarnościowe zostały dopuszczone do władzy ale w ograniczonym stopniu, ograniczonym przez władze PRL. Stary układ polityczny został zakonserwowany, kiedy jeden z premierów chciał przeprowadzić dekomunizację najważniejszych urzędników jego gabinet upadł w jedną noc. Do takiej demokracji doprowadził OS.
  Właśnie dlatego uważam, że to wydarzenie jest najważniejszym w historii Polski XX wieku. Ponieważ nie doprowadził do oczyszczenia politycznej sytuacji, która trwa do dzisiaj.

 8. XX wiek obfituje w wiele ważnych wydarzeń dla całej Europy, jak również i dla nas Polaków i naszego Państwa. W 1918 roku, po zakończeniu I wojny światowej, Polska odzyskała w końcu upragnioną niepodległość, po 123 latach obcych zaborów. 1 września 1939 roku rozpoczęła się kolejna katastrofa dla Polski- wybuch II wojny światowej. Atak niemiecki, 17 września został spotęgowany dodatkowo przez atak radziecki. Polska znowu znalazła się pod obcą okupacją. Wojenna historia Polski jest dla narodu bardzo ważna, czego przykładem może być stworzenie mitu Powstania Warszawskiego, gloryfikowanie bohaterstwa i waleczności walczących ludzi. Po wojnie rozpoczęła się nowa epoka, Polska znowu była niepodległa, ale ideologicznie pokrewna ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Do 1989 roku funkcjonowała Polska Rzeczpospolita Ludowa i uważam, że rozpad polskiego państwa komunistycznego powinien być dla nas najważniejszy. Ja i moi rówieśnicy urodziliśmy się już w wolnej Polsce i moment, w którym doszło do obalenia komunistycznej nomenklatury jest dla nas najistotniejszy. Nasi rodzicie i dziadkowie pamiętają dawne czasy ,,komuny”, my już nie i powinniśmy się cieszyć, że żyjemy w wolnej i demokratycznej Polsce. W XX wieku wydarzeń dla Polski jest wiele, ale zmiana systemu politycznego w 1989 jest najistotniejsza. Nasze pokolenie dwudziestoparolatków widzi jak Polska się rozwija, wstąpiła do Unii Europejskiej, NATO i innych sojuszy międzynarodowych. Polska wkroczyła w XXI wiek i czeka na nią wiele wyzwań, a wraz z nią i my, którzy tworzymy nową historię.

 9. Jak juz pisali, najważniejszym wydarzeniem XX wieku jest odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Ale chciałabym podkreslić znaczenie tych zmian w kierunku kulturowym. Rozwój gospodarczy na nowo powstającej ojczyzny przyczynił się do rozwoju infrastruktury i urbanizacji terenów II Rzeczpospolitej. Był to początek przekształcenia starej kultury narodowej, skupionej tylko na podtrzymaniu duchu narodowego i tożsamości, często ograniczona tylko do kręgu arystokracji i inteligencji w nową masową kulturę narodową. Proces rozpoczął się wraz z odzyskaniem niepodległości i trwał przez cały okres II Rzeczpospolitej.
  Kulturę w dużej mierze kreowało państwo w jego rękach było szkolnictwo, a później także i radio, natomiast prasa, choć z założenia niezależna musiała często toczyć spory z ingerencją państwa.
  W dwudziestoleciu międzywojenne nastąpił więc proces cofania się tradycyjnej kultury ludowej.Lata międzywojenne to kultura protestu społecznego I wiary w przyszlość.
  Powstanie własnego suwerennego państwa wpłynęło pozytywnie na rozwój życia kulturalnego oraz na jego demokratyzację i upowszechnienie.
  W latach dwudziestych powstał Związek Zawodowy Literatów Polskich. Kształtowały się też inne ugrupowania artystyczne o zróżnicowanych założeniach programowych.
  Głównymi ośrodkami polskiej nauki i kultury po odzyskaniu przez Polskę niepodległości były: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Umiejętności w Krakowie, lwowski Uniwersytet Jana Kazimierza i Politechnika we Lwowie a także Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska.

 10. Jak juz pisali, najważniejszym wydarzeniem XX wieku jest odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Ale chciałabym podkreslić znaczenie tych zmian w kierunku kulturowym. Rozwój gospodarczy na nowo powstającej ojczyzny przyczynił się do rozwoju infrastruktury i urbanizacji terenów II Rzeczpospolitej. Był to początek przekształcenia starej kultury narodowej, skupionej tylko na podtrzymaniu duchu narodowego i tożsamości, często ograniczona tylko do kręgu arystokracji i inteligencji w nową masową kulturę narodową. Proces rozpoczął się wraz z odzyskaniem niepodległości i trwał przez cały okres II Rzeczpospolitej.
  Kulturę w dużej mierze kreowało państwo w jego rękach było szkolnictwo, a później także i radio, natomiast prasa, choć z założenia niezależna musiała często toczyć spory z ingerencją państwa.
  W dwudziestoleciu międzywojenne nastąpił więc proces cofania się tradycyjnej kultury ludowej.Lata międzywojenne to kultura protestu społecznego I wiary w przyszlość.
  Powstanie własnego suwerennego państwa wpłynęło pozytywnie na rozwój życia kulturalnego oraz na jego demokratyzację i upowszechnienie.
  W latach dwudziestych powstał Związek Zawodowy Literatów Polskich. Kształtowały się też inne ugrupowania artystyczne o zróżnicowanych założeniach programowych.
  Głównymi ośrodkami polskiej nauki i kultury po odzyskaniu przez Polskę niepodległości były: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Umiejętności w Krakowie, lwowski Uniwersytet Jana Kazimierza i Politechnika we Lwowie a także Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska.

 11. Uważam, że najważniejszym wydarzeniem XX w. w naszym kraju była tzw. „nocna zmiana”., która miała miejsce w czerwcu 1992 roku. Obalenie rządu Jana Olszewskiego, który był zwolennikiem lustracji, przez polityków takich jak Lech Wałęsa, Donald Tusk, Waldemar Pawlak itp. zaprzepaściło szansę na zbudowanie prawdziwie niepodległej III RP. To właśnie ta sytuacja zaważyła na tym, że agenci SB, UB, czerwoni sędziowie, szkoleni w Moskwie ludzie, którym w najmniejszym stopniu nie zależy na silnej Polsce, nadal są główną siłą sprawczą w naszym kraju. To właśnie brak lustracji, najgłupsza na świecie „gruba kreska”, jest powodem wielkiej słabości Polski. Czesi wiedzieli, że aby ich kraj mógł się dobrze rozwijać, pomimo 50 lat komuny, muszą przeprowadzić dekomunizację i wprowadzili zakaz piastowania wyższych urzędów państwowych przez byłych agentów. Przynajmniej mają jakiś honor. A Polacy… Po 50 latach komuny, po śmierci tysięcy bohaterów w więzieniach i obławach UB, wybierają Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta, a Millera na premiera.. Nie mam nawet na to słów.

  • Pytanie było „jakie są najważniejsze wydarzenia w dziejach Polski XX wieku?”. Wymienia Pan tylko jedno wydarzenie i czy istotnie „nocna zmiana” może być uznana za ważniejszą od odzyskania niepodległości w 1918 roku, albo nawet od „okrągłego stołu”, który uważa Pan za wydarzenie z pewnością nie szczęśliwe.Nie kwestionuję Pańskich poglądów, ale nie przemyślał Pan swojej odpowiedzi z punktu widzenia właśnie Pańskiego spojrzenia na dzieje Polski XX wieku.
   Dał Pan wyraz bardziej swoim emocjom politycznym niż politycznym poglądom.

 12. 7 stycznia 1939 roku, dwa dni po powrocie ministra Józefa Becka z Berlina, podczas narady na Zamku Królewskim w Warszawie w gronie kilku osób m. in. prezydenta Mościckiego, premiera Składkowskiego, podjęta została decyzja o odrzuceniu żądań niemieckich dotyczących trans terytorialnej autostrady i przyłączenia Gdańska do Rzeszy.

  Czy miarą ważności wydarzenia jest jego faktyczny wpływ na bieg dziejów kraju, czy też znaczenie, jakie współcześnie się do niego przywiązuje? Dla mnie ważne wydarzenie to takie, które jeśliby się nie wydarzyło, to historia z dużą dozą prawdopodobieństwa potoczyłaby się zupełnie inaczej. Zaczynamy tutaj uprawiać tzw. historię kontrfaktyczną.

  Narada 7 stycznia 1939 roku to jeden z momentów w historii XX wieku, kiedy Polska wywarła największy wpływ na los swój i Europy. Jako pierwszy kraj Polska otwarcie odrzuciła żądania Hitlera. Trudno przewidzieć, jakie byłyby losy Polski i Europy, gdyby polski rząd wszedł w konszachty z Hitlerem. Agresja Niemiec skierowałaby się najpierw przeciwko Francji. Później Polska byłaby w sytuacji bez wyjścia i musiałaby wziąć udział w ataku Niemiec na ZSRR. Wynik takiej wojny na wschodzie nie jest znany, ale na pewno trwałaby ona o wiele dłużej. Jako sojusznik Niemiec Polska nie otrzymałaby raczej w 1945 roku tzw. ziem zachodnich, co uczyniłoby z niej kraj wielkości Księstwa Warszawskiego.

  Także w pamięci historycznej Polaków opór przeciwko III Rzeszy stanowi do dzisiaj ważny element poczucia narodowej dumy. Słowa Becka o honorze, które padły w przemówieniu sejmowym 5 maja, do dziś stanowią ważną część polskiej tradycji politycznej. Dlatego uważam naradę z dnia 7 stycznia 1939 roku za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski w XX wieku.

 13. Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego kraju w ubiegłym wieku było odzyskanie niepodległości w 1918r. Po 123 latach zaborów i zniewolenia Rzeczpospolita stała się niezależnym i suwerennym państwem. Dzięki zaangażowaniu całego narodu, a także korzystnej sytuacji międzynarodowej Polska powróciła na mapy polityczne Europy i świata. II Rzeczpospolita istniała tylko 20 lat, ale mimo to obywatele byli do swojej ojczyzny bardzo przywiązani, wartości takie jak patriotyzm oraz szacunek dla tradycji i historii były w społeczeństwie szeroko rozpowszechnione. Dzieci od małego uczone były tego, że Polskę trzeba kochać i dla Polski trzeba żyć. To niezwykłe przywiązanie do niedawno utraconej wolności, a także świadomość tego jak bardzo jest ona krucha zaowocowało niezwykłą ofiarnością podczas wojny Polsko – Bolszewickiej 1919-1921, kiedy odparliśmy komunistycznych najeźdźców i unicestwiliśmy ich plany zakładające dokonanie rewolucji w całej Europie. Niestety, dwie dekady po tych wydarzeniach nasz kraj doświadczył agresji najpierw niemieckiej, która rozpoczęła się 1 września 1939 r., a następnie sowieckiej 17 września tego samego roku. Państwo otoczone przez dwóch totalitarnych najeźdźców nie miało z nimi żadnych szans, dodatkowo nasi zachodni sojusznicy nie wywiązali się z przedwojennych umów i nie udzielili Polsce żadnej pomocy. Nasz opór, choć niezwykle zawzięty i bohaterski nie zdał się na nic, po niecałym miesiącu kapitulowaliśmy. Po kampanii wrześniowej rozpoczął się okres 6 lat terroru, masowych morderstw, prześladowań Polaków oraz masowej eksterminacji ludności. Pomimo tak straszliwych represji poczucie patriotyzmu nie gasło, tworzono tysiące organizacji, zarówno wojskowych jak i o innym charakterze, których zadaniem była walka z dwoma okupantami, i doprowadzenie do odzyskania niepodległości. Pokolenie 20-latków, zwane Pokoleniem Kolumbów w imię tak ukochanej ojczyzny i Polski, zapłaciło za swoje ideały największą cenę, a najbardziej dobitnym przykładem ich poświecenia jest Powstanie Warszawskie. Niewątpliwie ważnym okresem dziejów Polski XX wiecznej są rządy komunistów, które o 50 lat przedłużyły naszą niewolę i pochłonęły życie tysięcy ludzi walczących o suwerenną ojczyznę. Ten okres spowodował tez znaczne zahamowanie tempa rozwoju gospodarczego, przepaść cywilizacyjną widoczną do dzisiaj między Europą Zachodnią a tzw. demoludami. Uważam, że istotnym wydarzeniem był tez wybór na papieża Polaka Jana Pawła II w 1978r., który dawał nadzieję i podtrzymywał na duchu Polaków, ciemiężonych przez komunistyczny reżim. Jego wizyty i pielgrzymki w Polsce, przyczyniły się do wzrostu nastrojów patriotycznych i były ważnym elementem, który zapoczątkował strajki, powstanie solidarności a w końcu odzyskanie niepodległości w 1989r.,będące też istotnym punktem Polskiej historii XX stulecia.

 14. Według mnie najważniejszymi wydarzeniami XX wieku były następujące wydarzenia:
  *odzyskanie przez Polskę Niepodległości w 1918r i Pierwsza Wojna Światowa
  * II wojna światowa- zmiana granic, śmierć Źydów i Polaków,obozy pracy
  *upadek komunizmu w Polsce w 1989r
  * akcja Solidarność 1981r
  * wybór Kardynała Karola Wojtyłę na Papieża 1978r
  * wstąpienie Polski do NATO 1999r
  * wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 2004r

 15. W XX wieku w Europie nastąpiło wiele istotnych wydarzeń politycznych
  (m. in. dwie wojny światowe, ustanowienie i obalenie komunizmu w europie wschodniej), w których Polska brała udział nieraz w sposób czynny a nieraz była biernym obserwatorem tych zdarzeń. Zastanawiając nad losami mojego kraju w XX wieku uznałem że należało by się skupić na sukcesach jakie odniosła Polska. Tak więc najważniejszymi wydarzeniami w XX wieku moim zdaniem są dwie niepodległości – z 1918 i 1989 roku. Pochylając się dalej nad tymi dwoma wypadkami osobiście uznałbym 11 listopada 1918 roku ( a dokładnie okres od 11 listopada 1918 do 18 marca 1921) za kluczowy moment w XX wiecznej historii Polski. W tym czasie Polska ogłosiła i obroniła swoją niepodległość. Po 123 latach przynależności ziem polskich do trzech różnych organizmów państwowych Polacy byli zdolni w większym lub mniejszym stopniu zapomnieć o podziałach społecznych i politycznych by wspólnymi siłami zbudować coś z niczego.
  Wysiłkiem całej wspólnoty udało się ustanowić i obronić terytorium walcząc o kształt granic na frontach wojny i salonach dyplomatycznych. Stworzono, także nowoczesny system polityczny który gwarantowała konstytucja marcowa ( 17 marca 1921).
  W okresie od przyjazdu Piłsudskiego do Warszawy ( 11 listopada 1918) do Pokoju Ryskiego ( 18 marca 1921) wspólnym wysiłkiem udało się Polakom zbudować nowoczesne niepodległe państwo zapewniające bezpieczeństwo swoim obywatelom.
  Moim zdanie krótka niepodległość 1918 – 1939 nie bez znaczenia wpłynęła na późniejsze losy naszego kraju. Okres ten bowiem dał Polakom pamięć i tradycję niepodległego państwa co następnie miało wpływ na tworzenie się ruchów niepodległościowych w okresie 1945 – 1989

 16. Najważniejszym wydarzeniem w historii jakiegokolwiek państwa jest, według mnie, uzyskanie przez niego niepodległości. Jest to bowiem punktem odniesienia, który umożliwia mówienie o tym państwie jako rzeczywistości, a nie po prostu czymś abstrakcyjnym. Pod tym względem, jeżeli chodzi o dzieje Polski ubiegłego wieku, niewątpliwie taką datą występuje 1918 rok, zaczynając od którego możemy mówić o odrodzonej polskiej państwowości. Oczywiście, że wiek XX wpisał się w historię ludzkości jako bogaty w wydarzenia okres, ze względu na co tym bardziej trudno wyodrębnić jedno jedyne najważniejsze wydarzenie w dziejach poszczególnych państw, w tym i Polski. Przecież problem XX wieku polega na oszałamiających i burzliwych zmianach, zbyt szybkich dla przeciętnych ludzi, i historia Polski jest jaskrawym tego przykładem. Jednak to właśnie odzyskanie przez Polskę niepodległości determinowało charakter przebiegu dalszych wydarzeń, to, że jej historia potoczyła się tak, a nie inaczej, oraz sam ten fakt, że mówi się o historii Polski jako takiej, lecz nie po prostu o historii polskich ziem w wieku XX. Owszem, ogromne znaczenie dla kształtowania nowoczesnej Polski i polskiej tożsamości miał rok 1989, który przyniósł upadek komunizmu. Niemniej jednak z perspektywy czasu widać, że ten wyjątkowy moment historyczny niezmiennie odwołuje do daty odrodzenia polskiej państwowości i właśnie dzięki jej ma sens. Tak, na początku XX wieku Polska odzyskała własną niepodległość i praktycznie przez całe stulecie była zmuszona walczyć o jej utrzymanie. Prawdziwe zwycięstwo nadeszło dopiero w wymienionym już powyżej 1989 roku, lecz byłoby zupełnie inaczej, gdyby obiekt walki nie stał się rzeczywistością w tym już dzisiaj tak odległym 1918 roku.

 17. Wśród wydarzeń przełomowych w dwudziestowiecznej historii Polski chciałabym zwrócić uwagę na przesiedlenia po drugiej wojnie światowaj. Owszem, możnaby je określić po prostu jako skutki drugiej wojny światowej. Jednak nie miały one związku bezpośrednio z działaniami wojennymi.

  Wtłoczenie państwa polskiego w zupełnie nowe granice, zmiany struktury etnicznej społeczeństwa, a także gospodarcze zadecydowały o kształcie PRL oraz III RP. Polska międzywojenna pod wieloma względami była innym państwem. Dziesiejsze niemal jednorodne etnicznie społeczeństwo ma właśnie swoje źródło w drugiej połowie lat czterdziestych. Według spisu powszechnego z 1931 roku liczba osób należących do mniejszości narodowych stanowiła jedną trzecią ludności Polski, tymczasem podczas spisu w 2011 roku przynależność narodową i etniczą inną niż polska wskazało ok 7% osób (najwięcej- 847 tysięcy określiło się jako Ślązacy, następni byli Kaszubi- 233 tysiące).

  Przesiedlenie tysięcy ludzi ze wschodnich województw Rzeczpospolitej na Ziemie Zachodnie naznaczyło społeczność traumą. Poczucie tymczasowości i oderwania od korzeni będzie jeszcze przez pokolenia wpływać na stosunki społeczne na tych terenach.

  Z drugiej jednak strony państwo polskie zyskało- mimo mniej lub bardziej zaplanowanych rabunków- tereny dużo lepiej rozwinięte gospodarczo. Jednak trudno ten fakt uznawać za odzyskanie rdzennie polskich ziem. Nawet jeśli uznać państwo (i państwa) piastowskie za twory polskie, przez wiele stuleci Ziemie Zachodnie były składową Cesarstwa Rzymskiego (lub niemieckiego). Zarówno społecznie jak i politycznie ciążyły ku zachodowi.

  Podsumowując, na kształt współczesnej Polski najsilniej wpłynęły przesiedlenia po II wojnie światowej. Przesunięto cały naród, zmieniono jego strukturę. Siłą rzeczy musiało mieć to gigantyczny wpływ na powstałe państwo i jego dalszą historię.

  • Hello, I am a Brazilian of Portuguese origin. I’m new in this blog. I’m using gloogle translator to accompany your posts. Unfortunately I can’t Polish. I’m interested in the history of Poland.
   With respect to your post;
   I think you touched on an important point in history Poland and Germany, which was the great expulsion of these peoples from their homelands. I think today, the Poles can learn now free of nationalist ideologies of the past, the truth about the history of the west territories annexed to Poland after World War II. Pomerania and East Prussia were never Polish territories. They were genuinely a region marked by German culture. Throughout the history the Slavic dukes of Pomerania allied themselves with the Germans for protection against possible polish invasions. The original Pomeranians were of Slavic origin, but they do not consider themselves Poles. They were a people of Slavic origin as the Czechs or Russians. The colonization of Pomerania gave itself peacefully. And there was no Germanization by force of that region, as claimed most radical nationalist historians of Poland of the postwar, which insisted upon to say that these were Polish roconquered territories.

   What happened thruly in fact was a pacific colonization like that occurred in the United States and South America. The Germans were invited by the Dukes of Pomerania to colonize the region. They brought technology and development for the region. And of the Miscegenation of Slavs and Germans came a new German ethnicity: the Pomeranians.

   Therefore Pomerania belongued to the children of this marital union between Slavs and Germans. Not to anyone else as to them. They were the legitimate owners of that land.

   In postwar the radicalism of Polish politicians of that era tried of all ways to beat out the German secular culture of that region. Perhaps just few Poles know, that from the old German territories, today definitely annexed by Poland, were expelled than more 14 million people from their land, where they lived for centuries, They were mostly women and children. Thousands of people died during the flight, women and younger, and children were raped and suffered all kinds of violence committed by the Soviet army.
   There is no doubt that the Nazi army practiced monstrous atrocities in Poland and in Russia. But we must remember that a private citizen should not pay for a monstrous, authoritarian and destructive sistem as Nazism was.
   Unfortunately the war took place, initiated by a diabolic sistema that was the Nazism. It brought much death, immense pain for both peoples. Unfortunately those who always most suffer with the dispute of power is the simple people, that becomes plaything in the hands of their rulers.
   We know that thousands of Poles were also expelled from their territories, without any compensation. Surely these families have a better idea of what it means to lose their land. Unfortunately throughout human history people have been expelled from their homelands.
   Greetings From Brazil.

 18. Trudno jest jednoznacznie uznać jedno wydarzenie ubiegłego wieku za najważniejsze spośród innych. W pierwszej chwili pomyślałam o wybuchu drugiej wojny światowej, ale czy słusznie? Nie ulega wątpliwości, że wydarzenia z lat 1939-1945 rzutowały na sytuację Polski w latach późniejszych. Trudno jest zbagatelizować potężne zniszczenia mozolnie odbudowywane przez kolejne lata, a także sytuację polityczną po „wyzwoleniu” przez wojska radzieckie. Bez wątpienia również rok 1918 był niezmiernie ważnym rokiem dla Polski, w którym to po raz pierwszy od 123 lat pojawiła się na mapie świata. Wiek XX był bez wątpienia bardzo burzliwym okresem w historii Europy: dwie wojny światowe, komunizm, faszyzm, nazizm, przemiany ustrojowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, konflikt bałkański. Wydaje mi się, że okres względnego spokoju (ale i wielu problemów) rozpoczął się dopiero po przemianach Okrągłego Stołu i to właśnie spowodowało, że uważam właśnie to wydarzenie za najważniejsze dla historii Polski ubiegłego wieku. Formalnie rzecz biorąc, oczywiście jeśli nie liczyć krótkiego okresu międzywojennego, dopiero po roku 1989 Polska stała się państwem w pełni niepodległym, niezależnym od Rosji ani od nikogo. Całkowitej metamorfozie uległa także gospodarka polska i polityczny status państwa, już nie demokracji ludowej, ale w pełni demokratycznego. Pojawiły się wolne media, a możliwość wyjazdu za granicę przestała być uzależniona od decyzji państwa. Wszystkie te zmiany były bezpośrednio odczuwalne dla zwykłego człowieka, dlatego uważam to właśnie wydarzenie za najważniejsze dla historii Polski.

 19. I Wojna światowa? II Wojna Światowa? Powstanie „Solidarności”? Upadek komunizmu w 1989 roku? Które z tych wydarzeń jest najważniejsze w dziejach Polski ubiegłego stulecia? Ile osób, tyle możliwych odpowiedzi. Każda będzie słuszna. Często na ulicach Warszawy słyszę: „bo to Warszawa była zniszczona najbardziej”. Dzisiaj jadąc ul. Dobrą w kierunku BUW’u mój wzrok padł na budynek, w której teraz się mieści szkoła podstawowa. Widząc ślady powojenne na tym budynku, zastanowiłam się nad przemijalnością. Człowiek przychodzi na świat, żyje, uczy się, zakłada rodzinę, starzeje, umiera i tak w kółko. A budynek wciąż pozostaje na tym samym miejscu. Gdyby budynki mogły przemówić, jak dużo tomów powstałoby z tych okolic, jak dużo usłyszelibyśmy prawdy o jednym czy drugim wydarzeniu. Dzisiaj, niestety, budynki mogą przypomnieć tylko wydarzenia z ubiegłych stuleci. Wspomnienia o tym „czym byliśmy”, „jak cierpieliśmy”, „czego dokonaliśmy” itd. było i jest składnikiem narodowości. Jan Paweł II podczas jednej z pielgrzymek powiedział: „Jestem synem Narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród okupacji i rozbiorów własną suwerenność jako Naród .” Uważam, że najważniejszym wydarzeniem w dziejach Polski ubiegłego wieku jest właśnie zachowanie własnej tożsamości i suwerenność narodu.

 20. Najważniejszym wydarzeniem w polskiej historii XX wieku są dla mnie zmiany 1989 roku. Oczywiście można powiedzieć, że gdyby nie II Wojna Światowa , która mogłaby być uznana za najważniejsze wydarzenie XX wieku, konieczność zmian 1989 roku nie musiała by wcale istnieć. Formułując tę tezę piszę jednak z perspektywy osoby wychowanej w wolnej Polsce. Nie wyobrażam sobie innego życia i innego świata niż ten, który poznałam osobiście. Na szczęście dla mnie, dla moich rodziców, a w przyszłości także dla moich dzieci, rok 1989 przyniósł nam ogromne zmiany. Wyrwaliśmy się z sideł totalitarnego państwa i w końcu mogliśmy odetchnąć wolnością. Nareszcie staliśmy się niezależni, otworzyły się przed nami nowe możliwości. Zastanawiam się, czy gdybym żyła w PRL-u byłabym inną osobą. Czy walczyłabym o wolność, jak teraz mi się wydaje, czy może oportunistycznie zaprzeczyłabym moim dzisiejszym wartościom? Wówczas nie miałabym możliwości, które mam teraz – wyboru kierunku studiów, na których jestem, wyjazdu do każdego zakątka świata, czy szansy na otwarte wyrażanie swoich poglądów na każdy temat. Mimo wszystko trudno mi powiedzieć, czy byłabym wtedy mniej szczęśliwa i czy wiedziałabym mniej. Jednak gdyby nie 1989 rok, nie mogłabym w pełni wyrażać siebie, ktoś tłumiłby moją wolność, ktoś próbowałby zafałszować moją wizję rzeczywistości i historii. Nie chciałabym żyć w świecie, który narzucałby mi siłą pewien sposób życia i myślenia. Oczywiście współczesny konsumpcjonizm również wtłacza mnie w pewne formy. Jednak skala tego działania jest nieporównywalna.

 21. Moim zdaniem najważniejszym wydarzeniem XX wieku w Polsce był rok 1989. Polacy pokazali,że potrafią walczyć o suwerenność i tym samym zainspirowali inne narody do podjęcia walki. Mimo często tragicznej historii, naród polski nigdy nie utracił swego ducha. Cała nasza historia jest przepełniona heroicznymi aktami poświęcenia i patriotyzmu. Niestety,sytuacja polityczna Europy,często przekreślała nasze szanse na sukces. Rzadko też,ktokolwiek,interesował się sytuacją w Polsce. Rok 1989 przyniósł przełom. Zarówno Polacy,jak i inne nacje, zobaczyły,jak wiele determinacji mamy w sobie. Według mnie jest to niezmiernie ważne. Często sami zapominamy, jak wiele możemy wspólnie dokonać. Dopiero w tragicznych momentach pokazujemy na,co nas stać. Na co dzień niestety ciężko jest się doszukać w nas patriotyzmu. Dzięki bohaterom 89 roku,my,młodzi ludzie,którzy wychowaliśmy się w wolnej Polsce, możemy uczyć się wzorców zachowań. Jest to o tyle ważne,że staliśmy się mocą sprawczą przemian we wschodniej części Europy. Po raz pierwszy od wieków inni liczyli się z naszym zdaniem. Wcześniejsze przejawy bohaterstwa były często niezauważane przez mocarstwa. Rok 89 dał nam miejsce w historii całego świata ,jak również zainspirował młodych ludzi. To,w moim mniemaniu, sprawia,że stał się on najważniejszym momentem w XX wieku w Polsce.

 22. Nie jestem dobra z historii, nie chcę i nie będę się licytować czy ważniejsze było odzyskanie niepodległości w 1918 czy też jej „odzyskanie” w 1989. Moje wnętrze podpowiada mi, że najważniejszym wydarzeniem XX wieku dla dziejów Polski był debiut Zbigniewa Herberta tomem Struna światła w pamiętnym roku odwilży, 1956. Nie ukrywam, Herbert jest jednym z moich ulubionych polskich poetów. On sprawia, że „we mnie jest płomień, który myśli”, a to myślenie rozpuszcza swe korzenie i wije się.
  Nie bez powodu, w 10 rocznicę śmierci twórcy Pana Cogito, rok 2008 był ustanowiony przez Sejm rokiem Herberta. W sejmowej uchwale czytamy: „W dobie kryzysu wartości i bolesnego zwątpienia stał twardo po stronie zasad: w sztuce kanonu-piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu-kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcie dobra i zła.(…) Wprowadził do polszczyzny formułę – przykazanie – słowa: „Bądź wierny. Idź.”
  A w przerwach między egzaminami polecam posłuchać, jeśli trudno sięgnąć po tomik. http://www.herbert2008.pl/cogito/

 23. Dla mnie najważniejszym wydarzeniem z dziejów Polski XX wieku jest proces transformacji systemowej. Transformacja zmieniła ustrój- Polska stała się demokratyczną republiką, z prawdziwym podziałem władzy, po prostu skończył się czas demokracji ludowej. Transformacja zmieniła gospodarkę- koniec z centralnym planowaniem, który nie zdawał egzaminu i pchał państwo w coraz większe długi. Wprowadzenie wolnego rynku uzdrowiło gospodarkę Polski i dzisiejsza sytuacja jest o wiele lepsza. Transformacja zmieniła społeczeństwo- buduje się społeczeństwo obywatelskie, które może korzystać z owoców demokracji. Transformacja systemowa to proces, który trwa do dzisiaj i myślę, że potrwa jeszcze przez kilka pokoleń. Solidarność, jej postulaty i strajki, Okrągły Stół, kolejne wybory, to wydarzenia, które mieszczą się w tym Wielkim Wydarzeniu jakim jest Transformacja. Dziś musimy się uczyć demokracji, poznawać ustrój, gospodarkę, rozróżniać różne prądy społeczne. Po prostu cały czas przed nami jest ogromna praca. Obawiam się, że najdłużej potrwa zmiana społeczeństwa, ponieważ pozbycie się mentalności PRLu, to dopiero wyzwanie, ale z każdym pokoleniem będzie jej mniej. Cieszę się, że urodziłem się w czasie transformacji, a nie przed nią!

 24. Uważam, że ważnym wydarzeniem było odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, Polacy odrodzili się po 123 latach, jako naród patriotyczny i silny, gotowy walczyc o swoją ojczyznę. Polska stała sie wolnym krajem, gdzie już swobodnie mogła się rozwijac kultura.
  Drugim istotnym wydarzeniem w Polsce XX wieku był upadek komunizmu w 1989roku. Dzięki zmianie ustroju na demokrację, zachodziły wielkie zmiany zarówno pod względem politycznym jak i społecznym. Polska zaczęła czerpać od krajów zachodnich, ludzie zaczeli brać sprawy w swoje ręce, troszcząc się o swoja przyszłość. Tworzono nowe przedsiębiorstwa. Polacy mogli czuc się wolni i bezpieczni. Myslę, że przytoczone przeze mnie wydarzenia zmieniły nas i umocniły jako naród. Sprawiły też, że pozycja Polski stała się bardziej zauważalna w Europie

 25. W XX wieku było kilka ważnych wydarzeń w dziejach Polski i ciężko jednoznacznie ocenić, które było najważniejszym. Zwłaszcza nie kierując się subiektywnymi przesłankami. Jednakże, uważam, że najważniejszym wydarzeniem ubiegłego wieku było zakończenie II wojny światowej a przede wszystkim jej skutki dla naszego kraju. Wchłonięcie Polski do bloku wschodniego spowodowało wiele negatywnych konsekwencji, które w mniejszym bądź większym stopniu odczuwamy do dzisiejszego dnia i nie chodzi tutaj regres gospodarczy, który na szczęście został przezwyciężony . PRL stworzył klasę rządzącą pełną patologi i absurdów, a jej służby bezpieczeństwa metody niszczenia ludzi i utrzymania władzy. Jej mentalność i stosunek do państwa w pewnym stopniu jako prywatnej własności (paradoks socjalizmu) oraz braku poczucia odpowiedzialności za kraj przeniknął do suwerennej Rzeczpospolitej. Pokojowe przemiany ustrojowe pozwoliły ucieczkę od odpowiedzialności dawnym aparatczykom, którzy w nowych warunkach przeniknęli do społeczeństwa odpowiednio się zabezpieczając przy Okrągłym Stole. W pewnym stopniu oni także budowali podstawy biznesu w wolnorynkowych warunkach zagarniając majątek wspólny. Co więcej, w jakimś stopniu wpływają na sytuację polityczną oraz bezkrytyczną orientację prozachodnią, marginalizując wartości historycznie uwarunkowane w narodzie polskim takie jak tradycja, wiara katolicka. Problem rozliczenia się z własną przeszłością także był już w większym stopniu w przeszłości zasługą postkomunistycznej klasy. Na szczęście zmiana pokoleniowa pozwoli na budowę silnego państwa i pozbędzie się piętna po PRL-u.

 26. Trudno wyróżnić jedno wydarzenie w historii Polski XX wieku. Oczywiście, cały wiek miał bardzo ważne znaczenie w historii państwa i narodu. Jeśli jednak zatrzymać się na jednym, chciałabym wyróżnić 11 listopada 1918 – dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. To wydarzenie miało kolosalny wpływ na całą historię XX wieku. Przede wszystkim, wznowiono tradycje polskiej państwowości, stworzono nowoczesne państwo. Również ważna jest forma tego państwa – republika parlamentarna. Nawet jeżeli nie zawsze wartości parlamentaryzmu i demokracji zwyciężały w polityce wewnętrznej II Rzeczypospolitej, zostały one bardzo silnym fundamentem dla polskiego modelu państwa. Mianowicie po odzyskaniu niepodległości społeczeństwo polskie budowało swą państwowość. Chociaż warunki tej odbudowy były niezmiernie trudne. Mimo to, w ciągu niespełna dwudziestu lat niepodległości Polacy mogli poszczycić się sporymi osiągnięciami: zrobiono wiele, aby zatrzeć ślady po stuletnim okresie niewoli; unowocześniono gospodarkę; wychowano rzeszę specjalistów z różnych dziedzin i nowe pokolenie, które wzrastało w poczuciu przywiązania do państwa i narodu. Nadchodzące lata poddały społeczeństwo wielu próbam (druga wojna światowa, ustalenia reżymów sowieckich), z których Polacy wyszli zwycięsko, m.in. dzięki temu, że przez 20 lat mogli żyć, gospodarować i wychowywać swoje dzieci we własnym państwie. A to było możliwie dzięki 11 listopada 1918 r.

 27. Uważam, że najważniejszym wydarzeniem XX-wieku w Polsce był upadek komunizmu w 1989 roku. To właśnie wtedy zaczęły zachodzić największe zmiany. Przejście do ustroju demokratycznego zaowocowało nie tylko politycznie. Przemianę mogli zauważać na co dzień zwykli obywatele. Na półkach sklepowych zaczęło przybywać produktów i świat powoli stawał się bardziej kolorowy przez zezwolenie na działanie kilku partii politycznych, przez rozwój komercjalizacji, który sprawił, że od 1989 roku zaczęły do Polski napływać echa zachodu. Nasz kraj zaczął się upodabniać do innych państw demokratycznych, a tym samym stawiał pierwsze kroki ku wejściu do Unii Europejskiej. Zaakceptowanie równości wszystkich obywateli sprawiło, że każdy mógł poczuć się bezpiecznie we własnym państwie. Niewątpliwie upadek komunizmu spowodował, że Polska stała się bardziej widoczna na arenie międzynarodowej. Zaraz po upadku komunizmu odbyły się pierwsze wolne wybory. Wprowadzenie demokracji dało obywatelom prawo decydowania o polityce państwa. Zwykli obywatele mogli poczuć się odpowiedzialni za swoją ojczyznę, przystępując do wyborów ze świadomością, że ich głos ma dużą wartość.

 28. Uważam, że najważniejszym wydarzeniem XX-wieku w Polsce był upadek komunizmu w 1989 roku. To właśnie wtedy zaczęły zachodzić największe zmiany. Przejście do ustroju demokratycznego zaowocowało nie tylko politycznie. Przemianę mogli zauważać na co dzień zwykli obywatele. Na półkach sklepowych zaczęło przybywać produktów i świat powoli stawał się bardziej kolorowy przez zezwolenie na działanie kilku partii politycznych, przez rozwój komercjalizacji, który sprawił, że od 1989 roku zaczęły do Polski napływać echa zachodu. Nasz kraj zaczął się upodabniać do innych państw demokratycznych, a tym samym robił pierwsze kroki ku wejściu do Unii Europejskiej. Zaakceptowanie równości wszystkich obywateli sprawiło, że każdy mógł poczuć się bezpiecznie we własnym państwie. Niewątpliwie upadek komunizmu spowodował, że Polska stała się bardziej widoczna na arenie międzynarodowej.

 29. Moim zdaniem pierwszym z pięciu najważniejszych wydarzeń XXw w Polsce była:
  I Wojna światowa, największy konflikt zbrojny do tamtych czasów. Konflikt trwał 4 lata. W czasie walk zginęło ponad 5 milionów ludzi w tym bardzo wielu Polaków. Wojna zakończyła się 11 listopada 1918 roku. Mimo ogromnych strat i wstrząsów wywołanych wojną , nie rozwiązała ona większości konfliktów. Właśnie data zakończenia I Wojny Światowej ( 11 Listopada 1918 ) jest drugim najważniejszym wydarzeniem w dziejach naszej ojczyzny. Dla mnie osobiście jest ona najważniejsza. PO 123 latach odzyskujemy niepodległość. Polska znów pojawiła się na mapie Europy, ojczyzna znów jest w rękach Polaków. Musimy być dumnie z naszych przodków którzy oddali życie abyśmy mogli żyć w własnym suwerennym państwie i ze możemy mówić po Polsku. Jak już wcześniej wspomniałam I Wojna Światowa nie rozwiązała większości konfliktów i po 20 latach 1 września 1939 roku wybucha II Wojna Światowa. Jest to trzecie wydarzenie które opisze ,a zarazem najbardziej tragiczne i okrutne w naszej historii.
  Polska została zaatakowana przez III Rzeszę od zachodu i przez ZSRR od wschodu. W ciągu 6 lat trwania wojny ponieśliśmy bardzo wysokie straty w ludziach. Wiosna 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski w tym 10 tyś oficerów, wojska i policji zostało rozstrzelanych w lasach Katyńskich. Była to tak zwana likwidacja inteligencji Polskiej.
  Warszawa została w 85% zniszczona ( w dużej mierze podczas Powstania Warszawskiego w 1944r) Stolica przed wojna liczyła sobie prawie 2 miliony mieszkańców a po wojnie niecałe 50 tyś mieszkańców.Trzeba tez wspomnieć, że na teranie naszego kraju III rzesza
  wybudowała obozy zagłady w których zamordowano miliony ludzi ( głównie pochodzenia żydowskiego). II Wojna Światowa skończyła się 2 września 1945r. Polska po wojnie jest w stanie opłakanym. Zmianie uległy granice. Konflikt na zawsze zmienił mentalność Polaków, jeszcze wiele lat później są widoczne skutki wojny.
  Czwartym wydarzeniem ,które uważam za jedno z ważniejszych jest wprowadzenie Stanu Wojennego 13 grudnia 1981 roku. Tzw. Stan nadzwyczajny
  ( niezgodne z konstytucją) Praktycznie w całym kraju podjęto akcje protestacyjne m.in Solidarność w Stoczni Gdańskiej.
  Przepisy Stanu Wojennego ograniczały podstawowe prawa obywateli. W tym czasie pogorszyła sie sytuacja gospodarcza (spadek produkcji, brak towarów na rynku, system kartkowej dystrybucji artykułów pierwszej potrzeby). Stan Wojenny został zniesiony 22 lipca 1983r po przez presje międzynarodowej opinii.
  Ostatnim wydarzeniem które opisze to obrady Okrągłego Stołu które odbyły się w dniach 6.02-5.04 1989r, pomiędzy przedstawicielami Solidarności a władzami PRL. 5 kwietnia strony doszły do porozumienia. W późniejszym czasie nastąpiło wiele pozytywnych zmian m.in. W kraju odbyły się demokratyczne wybory ( prezydentem został Lech Wałęsa) Polska wreszcie otworzyła się na kraje zachodnie, w dużej mierze poprawiła się gospodarka i standard życia. Wszystkie te wydarzenia wpłynęły na obecną tożsamość Polaków jak i ukształtowanie się dzisiejszych czasów. Być może brak jednego z tych wydarzeń zmieniłby nasze życie diametralnie i nigdy nie doszlibyśmy do takiego stanu rzeczy jak ma miejsce teraz. Trzeba pamiętać o tych przełomowych momentach bo to one sprawiły, że możemy teraz żyć w wolnym kraju.

 30. Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski w ubiegłym stuleciu, niewątpliwe był opór wobec władzy sowieckiej i powstanie liberalnie myślącej elity, która utworzyła niezależny związek „Solidarność”, którego kolejnym etapem rozwoju było doprowadzenie do rozmów przy Okrągłym Stole. Skutkiem tych wydarzeń i ruchów, jak wszyscy wiemy, było obelenie radzieckiej władzy i powstanie II Rzeczpospolity w 1989 roku.
  Początkiem drogi wspomnianych wyżej liberałów była połowa lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy tacy intelektualiści jak Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, Antoni Macierewicz, Leszek Kołakowski, Adam Michnik i inni zaczęli otwarcie pisać swoje tezy odnośnie systemu komunistycznego i miejsca robotników w nim, z czego właśnie zrodził się Komitet Obrony Narodowej (KOR), którego najważniejszymi założeniami były, po pierwsze, nie zużywanie przemocy (nawet jeżeli sami będą ofiarami systemu komunistycznego), po drugie, ciągły nacisk na władzę, i po trzecie, jak mówił Adam Michnik, polegało na „filozofii negocjacji” czyli umiejętności negocjować z władzą komunistyczną i nomenklaturą. Bazą teoretyczną intelektualistów były idee „wolności jednostkowej” i „społeczeństwa obywatelskiego”, a w aktywności robotników widzieli autonomiczną swobodną działalność społeczną, która w ich przekonaniu była podstawą demokracji.
  W rezułtacie, liberalnie myśląca elita intelektualna okazala się beneficjentem transformacji gospodarczych i politycznych na całym terenie Europy Środkowej, która zrobiła bardzo ważny krok w drodze do poprawy poziomu życia społeczeństwa i następnie do wejścia do Unii Europejskiej.

 31. Wybranie jednego wydarzenia i określenie go mianem najważniejszego dla Polski w ubiegłym stuleciu nie jest zadaniem prostym. XX wiek przyniósł bowiem wiele momentów, które wydają się być kluczowymi, a wręcz zwrotnymi w naszych dziejach. Zdarzenia te wywarły nieoceniony wpływ na „charakter” dzisiejszej Polski, na to gdzie sięgają jej granice, jak wyglądają nasze relacje z sąsiadami, gdzie jest nasze miejsce w Europie i kim jesteśmy my – Polacy. Dlatego tak trudno oszacować wartość tych wydarzeń i porównać ich znaczenie. Bez co najmniej dwóch dat o suwerennej Polsce nie moglibyśmy nawet mówić, jak zatem wybrać tą która była ważniejsza? Może ta pierwsza – 1918, bez której historii POLSKI w XX wieku mogłoby w ogóle nie być, czy też rok 1989 bez którego dziś pod słowem POLAK kryłoby się prawdopodobnie się coś zgoła odmiennego? Wartość tych wydarzeń trudno jest porównać, jednak wydaje się zasadne stwierdzenie, iż to rok 1918 i okres dwudziestolecia międzywojennego w największym stopniu wypłynęły na historię Polski. Odzyskanie niepodległości, różne wizje granic kraju, walka o ich ustalenie, konflikty z sąsiadami – to procesy i wydarzenia bez których nie można byłoby mówić o Polsce, bez których Polak (czy to ten prawdziwy czy mniej prawdziwy) byłby kimś innym i bez których cała późniejsza historia nie byłaby zwyczajnie możliwa.

 32. Niewątpliwie II wojna światowa z wszystkimi jej konsekwencjami była wydarzeniem, które najbardziej wpłynęło na obraz współczesnego świata, w tym oczywiście na Polskę. Mimo, że moje pokolenie zna te wydarzenia tylko z lekcji historii bądź przekazów źródłowych, to pamięć o nich pozostaje żywa. Widać to m.in. podczas świętowania kolejnych rocznic 1 września 1939 roku czy wybuchu Powstania Warszawskiego. Niemniej jednak uważam, że z naszej obecnej perspektywy bardziej istotne są wydarzenia lat 80. i obalenie komunizmu. Powstanie Solidarności, obrady Okrągłego Stołu, pierwsze wolne wybory, początki transformacji gospodarczej – właśnie te komponenty w dużej mierze wpłynęły na to jak wygląda współczesna Polska, czyli kraj, w którym przyszło nam funkcjonować. Wszystkie przemiany zaczęły się w tamtych latach i do tej pory musimy się zmagać z ich skutkami. To tamte polityczne decyzje są do dziś szeroko dyskutowane i ciągle powracają w dyskursie społecznym. Z perspektywy osoby młodej, wkraczającej w życie w początkach XXI wieku mogę stwierdzić, że rok 1989 jest ważnym wydarzeniem, gdyż najsilniej oddziałuje na sytuację we współczesnej Polsce. To dzięki przemianom tego roku możliwe było otwarcie się na Zachód i późniejsze przystąpienie do tak istotnych struktur jak NATO czy UE.

 33. W moim przekonaniu najważniejszym wydarzeniem w dziejach Polski w XX w. było odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. Bez tego wydarzenia trudno byłoby mówić o kolejnych wielkich wydarzeniach, że są one ważne dla dziejów Polski, kiedy naszego kraju nadal nie byłoby na mapie. Polska istniałaby jedynie w świadomości kolejnych pokoleń Polaków. Wiemy jak dużo potrafi zdziałać długotrwała propaganda, zwłaszcza wśród młodych. Dlatego moim zdaniem gdyby Polski nie było np. do 1989 r. na mapie Europy, to wielu wymazałoby ją ze swojej pamięci. Któż by mówił o tym co spotkało Polskę i Polaków w czasie II wojny światowej, kiedy ten kraj od prawie 200 lat by nie istniał? II wojna światowa przyćmiłaby dawne wspomnienie o kiedyś istniejącej Polsce. Któż by także powiedział, że na papieża w 1978 r. wybrano Polaka? Nikt. Inne narody uznałyby ze to Austriak bo w tym zaborze znajdowały się Wadowice.
  Uważam, że odzyskanie niepodległości to najważniejsze wydarzenie ubiegłego wieku, ponieważ z biegiem lat bez tego coraz trudniej w każdym pokoleniu przychodziłoby wpajanie tożsamości narodowej. Bo jakże młody człowiek miałby czuć się w pełni Polakiem, gdy rodzice mówią, że „Twój praprapradziadek był Polakiem i my tez jesteśmy”, gdy tamte wydarzenia są już bardzo odległe. Słowa to za mało. Trzeba było właśnie wtedy już tego wielkiego wydarzenia czyli pełnoprawnego powrotu między inne narody, aby uratować tożsamość narodową w kolejnych pokoleniach i móc dalej istnieć jako naród polski.

 34. Moim zdaniem najważniejszym wydarzeniem w historii Polski w XX wieku była II wojna światowa i konsekwencji związane z tym wydarzeniem. Wybrałem ten przełomowy moment w historii społeczno – polityczno-gospodarczej naszego kraju ponieważ jego skutki ukształtowały historię najnowszą naszego państwa oraz jego pozycję w strukturze międzynarodowej. Rok 1989 był przełomowym ale był uwarunkowany w dużej mierze wydarzeniami z przełomu lat 40/50 ubiegłego stulecia. Polska straciła młodych zdolnych ludzi którzy mogli by znacząco przyczynić się do tworzenia nowego ładu po wojennego. Co więcej nie byliśmy państwem suwerennym tylko satelitą ZSRR co uniemożliwiło nam rozwój na drodze wolnego rynku i rozwoju. Po trzecie byliśmy jednym z najbardziej wyniszczonych państw. W kontekście dzisiejszej integracji musimy o tym pamiętać i nie możemy być traktowani na równi z państwami zachodnimi które są o kilkadziesiąt lat przed nami…

 35. XX w. obfitował w wiele wydarzeń, które można by uznać za kluczowe dla naszej historii. Według mnie najważniejszym był upadek komunizmu w Polsce. „Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm” – oświadczyła w październiku aktorka Joanna Szczepkowska. I tak rzeczywiście było, w czerwcu odbyły się częściowo wolne wybory, w grudniu uchwalono ustawę o zmianie konstytucji PRL. Na początku lat 90tych nasze PKB było trzy razy mniejsze niż średnia 12 krajów Europy zachodniej. Koniec komunizmu to była nie tylko zmiana ustrojowa, gospodarcza, ale pewnego rodzaju mentalna. Od tego momentu Polska zaczęła przybliżać się do krajów zachodu, nawiązywać relacje międzynarodowe (skutkujące wstąpieniem do NATO czy Unii Europejskiej), społeczeństwo uciśnione przez lata zamknięcia i komuny w końcu poczuło ogromną wolność. Dziś, bo ponad 20 latach dystans między nami a zachodem jest zdecydowanie mniejszy. Jesteśmy na 22 miejscu pod względem PKB. Liczymy się w relacjach międzynarodowych. Uczymy się korzystać z demokracji, wciąż jeszcze młodej. Początek lat 90tych to wzięcie wielkiego oddechu i wyjście z cienia.

 36. Sposrod mnostwa wydarzen i faktow jest jeden ktory dosc czesto jest opuszczany przez analitykow. To fak iz Polska posunela sie ze Wschodu na Zachod. Wiadomo – fakt zajal nie jeden dzien i jeden rok, natomiast skutki tego faktu niewiarygodnie zmienili los Polski.
  To ze po wlaczeniu miasta Danzig Polska stala sie powaznym panstwem posiadajacym marynarke. Kolejnym takim faktem jest fakt pamieci historycznej bylych mieszkancow terenow zachodnich. To ten sentyment jabym uwzglednial patrzac z porownaniem poziomu rozwoju regionow Polski. Ile turystow niemieckich przyjezdza do Wroclawia, Poznania i Gdanska. Ile inwestycji ten odbitek przeszlosci przyciaga teraz, obecnie w te regiony.
  Zacznijmy od Poznania. Wedlug analitycznego czasopisma Inwestor Poznan jest najbardziej rozwijajocym sie miastem Polski, przynajmniej pod wzgledem poziomu inwestycji zagranicznych w to miasto. Wsrod inwestorow kompanie chemiczne, analityczne, piwowarskie.
  Mowiaj o Wroclawiu jako nabytku odrazu zauwaze duch miasta ktory panuje tam. Miasto odebranie od zachodu zamieszkane przez polakow uciekinierow ze wschodu. To wlasnie taki miks robi miasto nadzwyczajnie atrakcyjnym. To Wroclaw proponowalbym na miasto kultury europejskiej, dlatego ze w nim spotykaja sie kultury europy zachodniej z kultura europy wschodniej.
  Gdansk – to owe miasto stalo sie sercem realizacji dazen polakow do wolnosci. Stocznie Gdanskie staly sie kolebka dla ruchu Solidarnosc. A wyobrazmy sobie ze jeszcze kilkadziesiat lat temu tu panowala calkiem inna kultura, inne cennosci, inne realia. Znow zez przypomnialbym ze miasto otrzymane od zachodu stalo sie symbolem zachodu w Polsce: Liberté, égalité, fraternité znalazlo swoje miejsce w Polsce wlasnie tu, wsrod robotnikow, proletariuszy, tyle ze z niemal kilkustuletnim opoznieniem.
  Mylse ze na przkladzie opisow tylko tych trzech miast otrzymanych na rzecz przesuniecia sie Polski mozna uwazac ten fakt najwazniejszym w historii panstwa ubieglego wieku.

 37. Najważniejszym wydarzeniem zdecydowanie było odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Po 123 latach od rozbiorów państwo polskie znów pojawiło się na europejskich mapach. Polska stała się wolnym krajem, w ramach którego utworzono Radę Regencyjną oraz Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Choć ludność podzielona przez zaborców była bardzo niejednolita, panował wśród niej strach związany z niepewnością, biedą i głodem, a odbudowa powstałych zniszczeń trwała jeszcze długo to myśl o wyzwoleniu na pewno krzepiła w nich wiarę w nową wolną Polskę. Znów mogliśmy decydować o własnym losie, wprowadzać rozwiązania dla nas pożądane.
  Gdyby nie odzyskanie przez Polskę niepodległości zapewne nie było by kolejnych polskich triumfów, i „Papieża Polaka” . Choć trwało to wiele lat, dziś Polska jest krajem liczącym się w Europie, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i równorzędnym partnerem dla takich potęg jak Niemcy czy Francja. Dlatego odzyskanie przez Polskę niepodległości uważam za najważniejsze wydarzenie w XX w. , choć patrząc na obchody jego rocznicy mam czasem wątpliwości czy każdy Polak rozumie jak ważne jest to święto.

 38. Naprawdę trzeba być Polakiem żeby wybrać najważniejsze wydarzenie z dziejów Polski ubiegłego wieku. Opinia cudzoziemca, z charakterystycznym dla niego subiektywizmem, nie wchodzi w grę. Przeprowadzony sondaż wśród młodych ludzi, obywateli Polski (studentów UW) wskazuje na dwa główne wydarzenia w historii dziejów Polski: Pierwsze to odzyskanie niepodległości 1918 r., a drugi – powrót na demokratyczną drogę rozwoju w 1989 r. Jednocześnie mówi się, że ile ludzi – tyle i opinii, zdarzały się i inni warianty odpowiedzi. Stwierdzenia, że odzyskanie niepodległości w 1918 r. jest najważniejszym wydarzeniem epoki, nie w stanie zakwestionować żaden Polak. W jego obronę przywoływane są zawsze te same argumenty, których nie trzeba wymieniać, bo i tak każdy je zna. Dla mnie osobiście ciekawszy jest drugi wariant odpowiedzi oraz argumentacja jego wyboru. Sądzę, że jest ona bardziej subiektywna i tym samym bardziej prawdziwa: nie można oszukać samego siebie – człowiek ma tylko jedno życie, tylko jeden wyznaczony czas w którym tkwi. Wobec tego człowiek nie żyje przeszłością, tylko dniem teraźniejszym, dlatego nie odległe w czasie przemiany w dziejach państwa uznawane za ważniejsze, bo mają bezpośredni wpływ na życie jego obywateli.

 39. Za najważniejsze polskie wydarzenie XX należy uznać drugie odzyskanie niepodległości. Jednak, powinno zauważyć się jakąś pierwszą przyczynę. Coś co zapoczątkowało działalność Solidarności i późniejsze przemiany 1989 roku. W tym kontekście pomyślałem o wyborze Karola Wojtyły na papieża, ale jeszcze lepiej przemawia do mnie pierwsza wizyta Jana Pawła II w Polsce (2-10 VI1979 r.).
  Pielgrzymka zamieniła się w masowe manifestacje przywiązania do chrześcijaństwa i kościoła. Ukazała zdolność do współdziałania Polaków. Przedstawiona przez Papieża narracja dziejów Polski udowadniała, że po wiekach trudnej i bolesnej historii, naród zasługuje na sprawiedliwe i suwerenne państwo. Dla wszystkich oczywiste były wypowiedzi papieża. Modlitwa o odnowę oblicza ziemi i słowa z mowy pożegnalnej: „trzeba czasem odważyć się pójść w tym kierunku, w którym dotąd nikt jeszcze nie poszedł”.
  Właśnie w posłudze „Białego Pielgrzyma”, wiarze, nadziei oraz sile które dawał społeczeństwu należy szukać ważnych asumptów do obalenia komunizmu i najważniejszego wydarzenia XX wieku.

 40. Według mnie najważniejszym wydarzeniem w historii Polski dwudziestego wieku było odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Gdyby nie to nie moglibyśmy tak swobodnie żyć na polskich ziemiach. Co prawda przez wiele lat swoboda ta była ograniczona przez współpracę ze Związkiem Radzieckim na całe szczęście już nie jest. Dzięki odzyskaniu niepodległości mogliśmy w czasie drugiej wojny światowej walczyc za swój kraj a nie tak jak to było przez 123 lata bronić zaborców. W 1918 roku staliśmy się wolnym i suwerennym panstwem, mogliśmy zabierać głos w różnych bardzo ważnych kwestiach politycznych, byliśby obecni na konferencji w Paryżu. Nie oznacza to że od razu zaczęto się z Polską liczyć jednak sam fakt istnienia państwa jest bardzo istotny. Odzyskanie niepodległości umożliwiło zaistnienie na arenie międzynarodowej dzięki temu można było śmialo powiedzieć że papieżem został Polak a teraz możemy żyć w wolnym kraju.

 41. Uważam, ze najwazniejszym wydarzeniom zeszlego wieku dla Polakow jest wydanie (no i napisanie, jasne) powieśći /Ferdydurke/ Gombrowicza.
  Wydana w 1937 roku, „Ferdydurke” początkowo nie znaleźla zrozumienia. Ale dwa lata pozniej historia przyszedła na ratunek Gombrowiczu. Wojna, zauważył pisarz, może być również postrzegana jako KONFLIKT FORMY.
  Jest to uniwersalna o powieść o wiecznym konflikcie dojrzałości i niedojrzałości, o niemożnośći prawdziwej dojrzałości, o podstawienie pojęć, teorii względności wszystkim w świecie świadomości, szukaniu wewnętrzna „ja” do „ja” na zewnątrz i odwrotnie, o tym, jak wszystko „uważa się za „jest to naprawdę”, a nawet wiele innych rzeczy. Czasami mam wrażenie, że łatwiej jest wymienić o czym „Ferdydurke” nie jest. I z każdym nowym odczytem otworzyć więcej nowe warstwy treści, które nie zostały widziane. Dla wszystkich wszechstronnością, znaczenie tej pracy jest bardzo indywidualne, bo każdy jej odczytuje na swoj sposob.
  To Ferdydurke nauczylo Polakow samokrytyzmu i samoironii, ktore pomogly im pretrwac w ciezkie czasy. To ta powieść wykstałtowala Polski naród w spowczesny i moderny.

 42. Najważniejszym wydarzeniem dziejów Polski w 20 w .było według mnie to Powstanie II Rzeczpospolitej a szczególnie Bitwa Warszawska i Powstanie Wielkopolskie . Powstanie II Rzeczpospolitej udowodniło że Polacy zasługują na państwo i że to nie jest idea tylko rzecz konieczna . Samym Polakom to było bardzo potrzebne , gdyż po ponad 100 latach braku suwerennego państwa trudno było myśleć o jego odzyskaniu i nie wiadomo co by było po 40 następnych latach. Dzięki państwu Polacy mogli prowadzić sprawiedliwą gospodarkę . I decydować o wolności wszystkich obywateli .Prowadzić własny system nauczania dzięki któremu powstało pokolenie Kolumbów i wykształcili się powstańcy warszawscy czy Karol Wojtyła .Zaznaczyłem szczególnie Powstanie Wielkopolskie gdyż jest to jedyne w pełni udane Polskie powstanie. By pokazać że Polacy mogą sprawnie wywołać powstanie, w odpowiednim czasie , z odpowiednim zaangażowaniem (wiarą w zwycięstwo ) . Po tylu nie udanych powstaniach ważne jest aby Polacy w swoim CV mieli też udane i świętowali też zwycięstwa , a nie tylko podkreślali porażki. Innym jeszcze ważniejszym była bitwa Warszawska z 1920 r. w wojnie przeciwko bolszewikom . Zjednoczył się wtedy cały naród nie tylko pod względem politycznym ( po za marginalnymi komunistami ) ale i społecznym . Bogaci i biedni mimo propagandy ZSRR szli razem przeciwko bolszewikom . Polacy odnieśli po dłuższej przerwie odnieśli kolejne zwycięstwo na odwiecznym wrogiem .Trzeba pamiętać że nie jest to jedynie ważne zwycięstwo dla Polski ale całej Europy , gdyż panowały na zachodzie tendencje pro komunistyczne . Gdyby nie to ZSRR mógł zapanować na pewien czas nad światem .

 43. Najważniejsze wydarzenie dziejów Polski ubiegłego wieku.
  Według mnie najważniejszym wydarzeniem XX wieku jest odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Po 123 latach niewoli pojawia się na mapie państwo Polskie. Polacy znów mają swój uznany przez innych dom. Mogą w nim zacząć gospodarować i ustanawiać własne porządki, odbudowywać własną kulturę i sztukę, głośno mówić o tym, że są Polakami i być z tego dumni. Bez tego wydarzenia nie byłoby innych ważnych w dziejach naszego kraju momentów takich jak Cud nad Wisłą, Obrady Okrągłego Stołu czy wreszcie wstąpienie do NATO.
  11 listopada 1918 stajemy się niepodległym, suwerennym państwem. Dzięki temu możemy zabierać głos w istotnych kwestiach dotyczących nie tylko nas samych, ale całej Europy. Bez tego wydarzenia dziś nie bylibyśmy w Unii Europejskiej. I choć przez cały XX w. różnie wyglądała historia Polski i jej poważanie na arenie międzynarodowej to dziś po przebyciu bardzo długiej drogi jesteśmy liczącym się krajem, który zna i odwiedza coraz więcej ludzi. A Polska jako marka zyskuje na wartości.
  Bez 11 listopada nie mówilibyśmy po polsku, nie byłoby papieża Polaka ani dumy z polskich osiągnięć na arenie międzynarodowej. Data ta jest przełomowa i moim zdaniem najistotniejsza w XX wieku.

 44. Najważniejszymi wydarzeniami w historii Polski XX wieku były:
  1. I wojna światowa i odzyskanie niepodległości.
  2. Podpisanie traktatu ryskiego, który jak się później okazało na zawsze przypieczętował podział stref wpływu Rosji i Polski (z czego Polsce nic się nie ostało).
  3. II wojna światowa – całkowita zmiana granic Polski, zmiana składu etnicznego kraju, wyniszczenie Żydów, infrastruktury, zmiana demograficzna więcej kobiet niż mężczyzn (do dziś), gospodarki, zagłada elit i inteligencji.
  4. PRL- przejęcie władzy przez proletariat, stopniowy zanik kultury wyższej w społeczeństwie, zastąpienie jej chłopską, komunizm hamujący rozwój gospodarki, przyzwyczajenie ludzi, że „wszystko im się należy”, przewodnia rola partii, narzucenie obcej władzy, stłamszenie jednostki.
  5. Odzyskanie niepodległości w wyniku rozmów pokojowych (1989) – kompletna zmiana rzeczywistości: wolny rynek, kapitalizm, otwarcie na państwa zachodnie, wstąpienie do Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, w których zasiadają państwa cywilizowane, polepszenie standardu życia, stanu gospodarki, wolność wyborów, wolności i prawa obywatelskie.

 45. Według mej opinii jednym z najważniejszych wydarzeń dla Polski W ostatnim wieku było wybranie kardynała Karola Wojtyła na papieża jak również objęcie przez Lecha Wałęsę stanowiska prezydenta w Pierwszym niekomunistycznym rządzie po 1989 roku. Oba te wydarzenia wywarły największy wpływ na najnowsza historie Polski. Lech Wałęsa był jednym z założycieli NSSZ „Solidarność”. W obradach okrągłego stołu reprezentował opozycje. W 1983 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla . Sprawował swój urząd od 1990 roku do 1995. W 2002 roku podczas uroczystego otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002 reprezentował Europę, niosąc flagę olimpijską u boku sławnych przedstawicieli pozostałych kontynentów. Wniósł swój wkład w obalenie komunizmu w Polsce.
  Wybór kardynała Wojtyły na papieża tchnęła w naród Polski nowy duch. Stal się od tej pory duchowym zwierzchnikiem walki o wolną Polskę. Szybko stał się popularny na całym świecie. Dziś pozostała pamięć o Janie Pawle II.

 46. Odpowiedź, według mnie, jest oczywista – tym wydarzeniem była II wojna światowa z wszystkimi swoimi skutkami. Konflikt, nie mający w dziejach żadnego odpowiednika, zdeterminował i nadal determinuje sposób myślenia. Wiele kwestii związanych z tym, co w trakcie lat 1939-1945 na ziemiach centralnej Europy się wydarzyło i jakie odzwierciedlenie te wydarzenia znalazły w późniejszych latach wciąż rozpala emocje wśród Polaków, pomimo że minęło już bez mała 68 lat. Przypomnijmy chociażby debatę, którą wywołał J.T. Gross ze swoją książką „Strach”, ostatni film W. Pasikowskiego „Pokłosie”, czy kolejne rocznice Powstania Warszawskiego i związane z nimi pytanie „Czy był sens?”.
  Dyskurs o II wojnie światowej wykracza także poza granice naszego kraju. Określenie „Polish concentraction camps” spotyka się z natychmiastową reakcją rządu i instytucji oraz ogromnym oburzeniem zdecydowanej większości Polaków. Co więcej, w celu wykluczenia tego wyrażenia z obiegu powstają liczne inicjatywy, jak np. witryna edukacyjna IPN „Truth about Camps” (http://www.truthaboutcamps.eu/), czy petycja Fundacji Kościuszkowskiej (http://www.thekf.org/events/news/petition/). Podobnie sytuacja ma się z Eriką Steinbach i Związkiem Wypędzonych.
  Doświadczenia tych lat mają swój oddźwięk również w stosunkach z Rosją oraz Niemcami. Budowa gazociągu Nord Stream w sposób niemal automatyczny przez wiele osób została określona „nowym paktem Ribbentrop-Mołotow”.
  Takich przykładów można znaleźć jeszcze więcej, a ich liczba, a przede wszystkim znaczenie oraz waga dowodzą tego, że II wojna światowa odcisnęła tak ogromne piętno na Polsce i stała się najważniejszym wydarzeniem dla naszego kraju w XX wieku.

 47. Według mnie najważniejszym wydarzeniem ubiegłego wieku dla Polski jest wybuch II Wojny Światowej. Wydarzenie to wymordowało Polaków mentalnie. Spowodowało okropne skutki okupacji: 5 letniej hitlerowskiej oraz 45 (wg. niektórych znacznie dłuższą) letniej Związku Radzieckiego. Oprócz niewątpliwych zniszczeń urbanizacyjnych, została pogrążona polska myśl narodowa. Na przełomie 21 lat, od 1918 do 1939r. Polacy po prostu pragnęli wolności i bycia Polakami. Na piaskach plaży morza bałtyckiego wybudowano w 10 lat miasto ! Założono Centralny Okręg Przemysłowy, który zajmował 15 % terenu całej Polski i dawał szansę pracy 20% obywateli Rzeczpospolitej. Zrealizowanie tego projektu zajęło tylko 3 lata ! „Strach” pomyśleć co Polska osiągnęłaby po zrealizowaniu kolejnego, tym razem 15 letniego planu rozwoju. W roku 1954 r ostatecznie miały zostać zlikwidowane podziały na Polskę „A” i „B”. Planowano powstanie kolejnych dwóch takich COPów. Możliwe to było tylko dzięki polskiej chęci odbudowy kraju. Udało się połączyć trzy różne rozbiory (różne terytoria trzech państw) w jedno państwo, w którym, aż kipiała duma z tego, że udało się odbudować kraj. Połączono infrastrukturę kolejową całego państwa w zaledwie 10 lat ! Polska Kolej Państwa była dwa razy szybsza niż obecnie. Warszawa pod wodzą prezydenta Stefana Starzyńskiego przeżywała swą drugą młodość. Planowano do lat 60 wybudowanie sieci metra ! Niewyobrażalne ! Warszawa posiadała świetną infrastrukturę nadwiślańską. Dziś chwalimy się tym, że nad Wisłą jest 10 km drogi rowerowej. Polska w latach 70 ubiegłego wieku prześcignęłaby Polskę współczesną na polu gospodarczym, ekonomicznym, militarnym i prawdopodobnie edukacyjnym. Posiadałaby ok. 65 milionowe żyjące państwie o wielkości 390 tys km 2.
  Trzecim pod względem wielkości polskim miastem byłby nadal Lwów, a szóstym Wilno. Lwowski Uniwersytet Jana Kazimierza biłby się o palmę pierwszeństwa z Uniwersytetem Warszawskim, zostawiając Jagielloński na ostatnim miejscu podium. Polacy nie utraciliby dóbr kultury, ani tysięcy polskich inteligentów. Nie przyszłyby czasy PRLu. Co prawda nie jeździlibyśmy na wakacje do Krynicy Morskiej, ani nie istniałaby Zgoda kibiców Legii z Pogonią Szczecin. Za to byłyby świetne połączenia autostradowe. Przedwojenne plany zakładały połączenie Warszawy z Łodzią i Poznaniem, Gdyni z Katowicami, także Krakowa ze Lwowem.

  Wszystko to jednak zostało zniszczone przez wybuch drugiej wojny światowej oraz nieudolną odbudowę państwa polskiego po niej. Znamiennym też jest fakt zniszczenia przez komunistów idei II RP oraz mentalności Polaków w niej żyjących.

 48. Aż chciałoby się przytoczyć tutaj wyniki sondy przeprowadzonej na reprezentatywnej grupie Polaków… Niestety będę musiał obejść się bez tych danych. Wybranie tego najważniejszego wydarzenia z dziejów Polski w XX wieku z jednej strony jest zadaniem szalenie łatwym. Z drugiej jednak koszmarnie trudnym. Łatwym, bowiem tych najróżniejszych dat, nazwisk, bitew, traktatów, strajków itp. jest cała masa. Wystarczy wskazać jeden i odpowiednio uzasadnić. Miło, łatwo i przyjemnie. Ale właśnie – uzasadnić. Co miało większy wpływ na nasze losy – 1 września 1939, Teheran i Jałta, powstanie „Solidarności” czy może jednak wybory parlamentarne roku 1989? Jak to mierzyć? Jak z tej masy, z tego organizmu naczyń połączonych wybrać ten jeden, jedyny…
  A może spróbować inaczej. Odstawić na bok ten podręcznikowy zestaw z założeniem, że każdy mniej więcej zna znaczenie każdego z wydarzeń (tak tych wymienionych, jak i serii innych, o których nie wspomniałem). Idąc dalej – przypomnieć coś, o czym prof. Tomasz Szarota mówił jakiś czas temu, że „to nie jest temat modny”. O co chodzi? O lata odbudowy Polski po roku 1945. Dzisiaj mija rocznica wyzwolenia Warszawy. Kolejna w zasadzie niezauważona przez media w ich masie (są wyjątki). A to był jednak moment, w którym Polacy pokazali swoją wolę życia. Istnienia. Trwania. Kilka lat koszmaru okupacji. Front, który parokrotnie przetaczał się przez polskie ziemie. Ogromne straty materialne, ludnościowe. Do tego perspektywa władzy, która nie kojarzyła się dobrze. A mimo to ludzie potrafili zmobilizować się. Odbudowywano kolejne miasta. Starano się prowadzić w miarę normalne życie. Jak pisze Maria Terlecka: „W ascezie lat powojennych była prostota. Gdy wszystkiego mało, znaczenie ma cokolwiek. I praktyczne zastosowanie. Miasta ruin nie zaśmiecały zbędne rzeczy. Istniało to, co powinno. Surowość życia lat powojennych wymuszała pomysłowość. Inicjatywę. Z niczego coś”. To z wysiłku i poświęcenia tamtych ludzi zrodziła się Polska Poznania 1956 r., wydarzeń marcowych 1968, „Solidarności”… I nie było potrzebne do tego żadne odgórne zarządzenie. Ludzie sami wiedzieli co trzeba zrobić. Kończył się okres wojen na ziemiach polskich, zaczynał czas odbudowy. Tak materialnej, jak i duchowej, mentalnej. Czemu więc nie stawiać tego na równi z odzyskaniem niepodległości w 1918 r., bitwy warszawskiej 1920 r., II WŚ, czy później szeregiem wydarzeń z historii PRL-u?

  • Uważam że jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku jest odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Co prawda wielu z uczestników debaty wyraziło już ten sam pogląd jednak gdyby nie to wydarzenie nie moglibyśmy mówić obecnie o państwie „Polska”. W dalszym ciągu bylibyśmy częścią państw-zaborców. Nie sądzę że młodzi ludzie zdawaliby sobie sprawę, że coś takiego jak nasz kraj istniało, czuliby się obywatelami państw, na których terenie mieszkają. Nie byłoby świadomości narodowej, kultury i języka. Nie moglibyśmy mówić o pozostałych wydarzeniach jakie miały miejsce w Polsce m.in. działania podczas II Wojny Światowej, powstanie „Solidarności” czy rok 1989. Nikt nie pamiętałby że przez 1795 rokiem istniała Rzeczpospolita.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: