Nasze scenariusze przyszłości UE

Takich oto przewidywań dopracowaliśmy się podczas naszych wstępnych na ten temat rozmów. Teraz trzeba znaleźć argumenty przemawiające za poszczególnymi scenariuszami.

 

SCENARIUSZ 1: ROZPAD UNII EUROPEJSKIEJ
a) rozpad z pobudek ideologicznych i demograficznych (nacjonalizmy, problem uchodźców),
b) wyjście Wielkiej Brytanii z UE (efekt domina),
c) brak jednolitości i solidarności europejskiej (konflikty interesów, różnice w systemach podatkowych)

SCENARIUSZ 1a: UNIA PODZIELI SIĘ NA BLOKI

SCENARIUSZ 2: UNIA POZOSTANIE „EUROPĄ OJCZYZN” (słaby związek)
„Unia pozostanie Unią”:
a) Wspólny rynek
b) Nie ma żadnej innej alternatywy integracji
Unia będzie słabym związkiem
c) Odmienne stanowiska według priorytetowych kwestii (migranci, gospodarka)
d) Wygrana partii konserwatywnych

SCENARIUSZ 3: UNIA STANIE SIĘ FEDERACJĄ (stosunkowo szybko)
a) jednolita polityka zagraniczna -> kryzys uchodźczy, różne stanowiska wobec kryzysu,
b) wspólna „armia” UE -> nierówny udział w walce z terroryzmem państw członkowskich, Rosja,
c) wspólna polityka monetarna -> różnice ekonomiczne między państwami rozwiniętymi a resztą UE związane z odmienną walutą

SCENARIUSZ 4: NIC SIĘ NIE ZMIENI (na pewno się coś zmieni)
SCENARIUSZ 5: UNIA BĘDZIE MIAŁA SILNE PERSPEKTYWY ROZSZERZENIA
a) stworzenie przeciwwagi dla USA i Azji,
b) geopolityczny determinizm,
c) bezpieczeństwo regionu (gospodarcza stabilność)

SCENARIUSZ 7: POWSTANIE SILNY ZWIĄZEK ROSYJSKO-UNIJNY
a) silne związki ekonomiczne państw z Rosją,
b) kulturowe podobieństwo Rosji do państw UE (wspólna walka z terroryzmem),
c) zapewnienie spokojnej granicy między państwami UE a Partnerstwa Wschodniego

Reklamy
%d blogerów lubi to: