Ukraina

Dwie opowieści o średniowiecznej Rusi. Historia Ukrainy i idea europejska

Wiek XIX ukształtował nasze wyobrażenia dotyczące przeszłości. Konstruowano narodowe narracje i narratywy [1],  dążące do odnajdywania  początków narodu i państwowości w możliwie jak najdawniejszej przeszłości. Było to dziełem nie tylko rodzącej się nowoczesnej historiografii, ale także zapotrzebowania politycznego. Wyobrażenie podziału… Read More ›

Hybrydowa Wielkanoc z moskiewskim scenariuszem

Największe święto wszystkich chrześcijan, Wielkanoc,  została przez Rosję wykorzystana w  Ukrainie do działań, które przynależą wojnie hybrydowej. Wykonawcą takich działań stała się  Ukraińska Cerkiew Prawosławna Moskiewskiego Patriarchatu., który zginie z e swoją nazwą podlega centrali w Moskwie. Cerkiew prawosławna w… Read More ›

Ukraiński punkt widzenia

Nie tylko Polacy piszą o Ukrainie, ale o Ukraińcy piszą o Polsce i warto wiedzieć co piszą. Książka Swiatosława Lypowieckiego, wedle tytułu obejmuje okres od rozbiorów Rzeczpospolitej do czasów dzisiejszych. Tym niemniej ważny jest też obszerny  wstęp dotyczący wcześniejszego okresu. … Read More ›

Czytanie Lwowa

To w żadnym wypadku nie jest recenzja,  tylko notatka z lektury tej niezwykle ciekawej książki. Katarzyna Kotyńska pisze o współczesnej prozie poświęconej miastu Lwów – zarówno polskiej jak ukraińskiej. Kto nie ma dziś czasu na przeczytanie kilkudziesięciu powieści może być jej wdzięczny… Read More ›

Zełenski – nowe ukraińskie rozdanie ?

Dwutygodniowy pobyt w Ukrainie pozwolił mi być  bardziej optymistycznym niż wyjeżdżałem tam. Zaskoczenie i wielka zmiana, którą jest wygrana  Zełenskiego w wyborach prezydenckich budzi z oczywistych powodów poczucie niepewności i liczne znaki zapytania. Czy ktoś niemal zupełnie pozbawiony doświadczenia politycznego… Read More ›

Czernihów i kozacki barok

Kozacki barok sięga daleko na wschód i wiedza i jego zasięgu jest potrzebna a nawet konieczna, aby pozbyć się wielu stereotypów, gdzie leży granica między Rosją a Ukrainą a także stereotypów o prawosławiu. Barok jako styl architektoniczny kojarzony jest (i… Read More ›

Wspaniały Czernihów

Zabytki Czernihowa są wspaniałe – zespół cerkwi wewnątrz twierdzy nad rzeką Desną. To miasto i Baturin to stolice tradycyjnego kozactwa, opisywane z sentymentem przez Tarasa  Szewczenkę.

Usuwanie „ruskiego porządku” z Ukrainy

Wpływ wypowiedzianej Ukrainie przez Moskwę wojny w oczywisty sposób uruchamia w obu społeczeństwach, napadniętego i agresora, głębokie procesy świadomościowe. Zdaniem ukraińskiej socjolożki, Larysy Jakubowej, rosyjska agresja jest wynikiem bardzo głębokich problemów tożsamościowych, jakie przeżywa Rosja po upadku imperium, jakim był … Read More ›

Poranna kawa w Krzemieńcu

Po spacerze korytarzami dawnego liceum Krzemieckiego (jest tam obecnie Akademia Pedagogiczna obok której stoi pomnik Czackiego) piję poranną kawę patrząc na zamek, opisywany z nostalgią i sentymentem przez Słowackiego. Na stoliku gazeta Wysokij Zamok, ale chodzi o inny zamek, ten… Read More ›

Polska i ukraińska Pieta

Wołyń ’43 jest z całą pewnością polską Pietą, jednym z obrazów cierpienia i męczeństwa. Oba narody, polski i ukraiński mają poczucie, że w wieku XX doznały wielkiego cierpienia. Wstępem do dialogu o pojednaniu musi stać się właściwa ocena tych wydarzeń.  Nie… Read More ›