Stosunki polsko-niemieckie

Niemieckie zadośćuczynienie za II wojnę

Rząd niemiecki stoi zdecydowanie na stanowisku nie przyjmowania w stosunkach międzypaństwowych prawno-finansowej odpowiedzialności za straty wyrządzone przez III Rzeszę. Dotyczy to zarówno roszczeń państwowych jak i roszczeń indywidualnych. Takie stanowisko przyjmuje Republika Federalna wobec wszystkich państw w tym nie tylko… Read More ›

UE-Rosja: Spotkanie Tusk-Merkel

Wizyta kanclerz Merkel w Warszawie, choć planowana dużo wcześniej, nie mogła wypaść w lepszym momencie. Polska i Niemcy są tymi dwoma  krajami , w ogromnej części kształtującymi dziś politykę Unii  wobec Rosji. Wizyta potwierdziła zbieżność stanowisk obu stron i w… Read More ›

Holocaust w świadomości Niemców i Polaków

Stwierdzenie, że pamięć o przeszłości uwarunkowana  jest historycznie i społecznie, graniczy niemal z banałem. To jak społeczeństwa zapamiętują dane wydarzenia historyczne i historyczne tragedie, zależy silnie od polityki, interesów,  tradycji, autosterotypów. Być może jedynie upływ czasu przywraca trochę obiektywności w… Read More ›

Rozrachunek z przeszłością NRD i przemiany niemieckiej świadomości historycznej

Wydałem książkę „Niemiecka Pamięć. Rozrachunek z przeszłością NRD i przemiany niemieckiej świadomości historycznej”. Polecam ją wszystkim zainteresowanym  współczesnymi Niemcami i stosunkami polsko-niemieckimi. W książce dowodzę, że rozrachunek z przeszłością NRD był ważny nie tylko dla samych dzisiejszych Niemiec wschodnich, ale… Read More ›

Niemcy trochę inni niż myślimy

Książka Piotra Buras „Muzułmanie i inni Niemcy” to moim zdaniem obowiązkowa lektura dla każdego, kto dzisiaj w Polsce interesuje się Niemcami. Czytelnik otrzymuje nader kompetentne i interesująco napisane sprawozdanie z głównych debat publicznych ostatnich lat. Już to warte jest wiele…. Read More ›

Ratowanie Europy i Polski

Istotna faza negocjacji dotyczących ratowania strefy euro dobiegła do finału. Z polskiego punktu widzenia szalenie istotne jest to, że ratując strefę euro nie wyodrębniono jej. Ustalone regulacje dotyczyć mają całej Unii, stąd niebezpieczeństwo tworzenia się Unii dwóch prędkości zostało zażegnane… Read More ›