Historia i Pamięć;

Dwie opowieści o średniowiecznej Rusi. Historia Ukrainy i idea europejska

Wiek XIX ukształtował nasze wyobrażenia dotyczące przeszłości. Konstruowano narodowe narracje i narratywy [1],  dążące do odnajdywania  początków narodu i państwowości w możliwie jak najdawniejszej przeszłości. Było to dziełem nie tylko rodzącej się nowoczesnej historiografii, ale także zapotrzebowania politycznego. Wyobrażenie podziału… Read More ›

Doktor Jan Gliński ze Zgorzelca

Odnaleziony egzemplarz „Gazety Ludowej”  z 1947 roku z pieczątką dr Jan Gliński mówi bardzo wiele. Ten kto w tym czasie prenumerował  gazetę Polskiego Stronnictwa Ludowego, głównej partii opozycyjnej premiera Mikołajczyka, był też sam w opozycji. Jeśli dodać, że Jan Gliński… Read More ›

Szkocka polityka historyczna

Edynburg. Szkocką politykę historyczną najlepiej widać w sklepie z pamiątkami i gadzetami dla turystów. Czapka i szalik w szkocką kratkę są podstawowym narzędziem tej polityki. Szkocka kratka jest zarazem częścią znacznie obszerniejszej opowieści, obudowanej niezliczoną ilością pamiątek ale także książek,… Read More ›

Deklaracja Pamięci i Solidarności Sejmu RP oraz Verkhovnej Rady Ukrainy

Kierując się duchem solidarności pomiędzy narodami Polski i Ukrainy, działając zgodnie z duchem strategicznego partnerstwa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Ukrainą, podkreślając nasze niezachwiane zaangażowanie we wspólną obronę podstawowych zasad prawa międzynarodowego, suwerenności narodowej oraz integralności terytorialnej każdego z naszych państw,… Read More ›

Лавров VS Схетына и «победа Сталина»

Министр Лавров утверждает, что победу во II мировой войне не позволит отобрать. Это реакция на слова Гжегожа Схеьыны, что в освобождении концлагеря Аушвиц-Биркенау принимали участие украинцы – солдаты Красной Армии Первого Украинского Фронта. Это вызвало мгновенную реакцию Москвы говорящую о… Read More ›

Kwatera UPA i Wiktor Omelczuk

Pytany o UPA Wiktor Omelczuk opowiada przede wszystkim o swoim ojcu. Ten absolwent lwowskiej politechniki związany był przed wojną i w czasie wojny z odłamem ukraińskiego ruchu narodowego (UON), jakim kierował Andri Melnik. Drugim większościowym odłamem kierował Stefan Bandera.  W… Read More ›